VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 11.03.2021 tarihinde, VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında 2021/238 No’lu Karara ilişkin Duyuru yayımlandı. Duyuru ile VERBİS kayıt süreleri uzatıldı. Şöyle ki:


· Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine,


· Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine,


· Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine,


· Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine,


kadar uzatılmasına karar verildi.


Duyuru için link: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6903/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU


Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

Languages »