fbpx

Miras Yönetiminde Tereke Temsilcisi Atama – Soru & Cevap

17 Mayıs 2023

Miras ortaklığının yürütülmesi kimi zaman zorlaşmakta ve hatta bazı durumlarda imkansız hale gelebilmektedir. Miras kalan malların kolay idare edilebilmesi ve yönetim süreçlerinin idamesi adına mirasa tereke temsilcisi atanması mümkündür. Bu yazımızda konuyla ilgili en çok sorulan soruları cevaplıyoruz.

1. Miras ortaklığı nedir?

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre miras ortaklığı; Miras bırakanın birden çok mirasçısı bulunması halinde, mirasın mirasçılara geçmesi ile başlayan ve mirasın paylaşımına kadar geçen süreyi kapsar. Bu sürede miras ortaklığı mirasın bütün hak ve borçlarını kapsamaktadır.

Aslında, mirasçılar miras ortaklığında miras kalan mallara (tereke) elbirliğiyle sahip olurlar ve mirasın tüm hak ve borçlarından birlikte sorumludurlar.

2. Miras Ortaklığına Temsilci Atanabilir Mi?

Miras bırakanın ölümünün ardından miras açılır. Mirasın açılmasının ardından mirasçıların beraber hareket edememeleri söz konusu olabilir. Bu durumda mirasın verimli kullanılamamasına neden olur.

Mirasın verimli kullanılması ve idaresinin daha kolay sağlanmas adına mirasçılar mirasçılardan birini ya da üçüncü bir kişiyi tereke temsilcisi olarak atayabilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, tüm mirasçıların bu kişinin tereke temsilcisi olması konusunda anlaşmaları gereklidir.

Aksi halde mirasçılar ortak bir karar ile tereke temsilcisini seçemezlerse mirasçılardan her biri dava yolu ile mirasa tereke temsilcisi atanmasını isteyebilir.

3. Dava Yoluyla Tereke Temsilcisi Nasıl Atanır?

Yukarıda da değindiğimiz üzere mirasçılar mirasa tereke temsilcisi atanması hususunda ortak bir karara varamazlarsa mirasçılardan her biri dava yolu ile mirasa tereke temsilcisi atanmasını talep edebilir.

Bu durumda eğer şartları mevcut ise mahkeme mirasa tereke temsilcisi atanmasına karar verir.

4. Mirasa Tereke Temsilcisi Atanmasının Şartları Nelerdir?

Mirasa tereke temsilcisinin atanması hukukumuzda bazı şartlara tabi tutulmuştur. Bu şartları aşağıda sizler için sıralamak isteriz:

• Mirasçılardan en az birinin terekeye temsilci atanması için talepte bulunmuş olması gerekmektedir.
• Miras ortaklığının halen devam etmesi gerekmektedir.
• Tereke temsilcisine yönelik ihtiyacın başka bir şekilde giderilmemiş olması gerekmektedir.

5. Mirasa Tereke Temsilcisi Atanması Talepli Davada Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Mirasa tereke temsilcisi atanması talepli davada görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

6. Kimler Tereke Temsilcisi Olabilir?

Hukukumuzda tereke temsilcisini belirleme yetkisi sulh hukuk mahkemesi hakiminin takdirine bırakılmıştır. Diğer yandan, hâkim tabi ki kararını vermeden önce tüm mirasçıları dinlemelidir. Onların önerilerini dikkate almalıdır. Böylece sonradan bu hususa ilişkin ortaya çıkabilecek sorunların engellenmesi amaçlanır.

Tereke temsilcisi atanmasını isteyen ya da diğer mirasçılar tereke temsilcisinin kim olacağına ilişkin mahkemeye öneride bulunabilirler. Ancak, hâkim tarafların önerileriyle bağlı değildir.

Mirasın çok büyük olması durumunda hâkim birden çok kişiyi de tereke temsilcisi olarak atayabilir.

7. Mirasçılardan Biri Tereke Temsilcisi Olarak Atanabilir mi?

Mirasçılardan birinin de tereke temsilcisi olarak atanması mümkündür. Ancak mirasçılardan birinin tereke temsilcisi olarak atanabilmesi adına diğer mirasçılarla arasında menfaat çatışmasının ya da husumetin bulunmaması gereklidir.

8. Tereke Temsilcisinin Yetkisi Nasıldır?

Tereke temsilcisini atayan hâkim tereke temsilcisine genel ya da özel yetki tanıyabilir. Tereke temsilcisine genel yetki tanınmışsa temsilci mirasın tüm unsurları üzerinde yetkilidir.

Özel yetki ise mirasçıların mirasın tüm işlemlerinde değil de belli bir veya birkaç işlemde anlaşılamaması halinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin mirasçılar yalnızca terekede bulunan bir gayrimenkulün kiralanması hususunda anlaşmaya varamamışlarsa burada tereke temsilcisinin özel yetkisi söz konusu olacak, tereke temsilcisi sırf bu işlem için özel yetkiye sahip olacaktır.

9. Tereke Temsilcisinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Tereke temsilcisi terekenin olağan yönetim işleri ile uğraşır. Yaptığı iş ve işlemlerde terekenin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hareket etmelidir.

Tereke temsilcisi, görev alanına giren konularda miras ortaklığı aleyhine açılan davalarda ve icra takiplerinde ortaklığı temsil eder. Gereken hallerde miras ortaklığı adına dava açabilir, icra takibi başlatabilir. Ancak davaları ve icra takiplerini tüm mirasçılara bildirmelidir.

Tereke temsilcisi terekenin yönetimine ilişkin hesabı belgeler ile tutmalıdır ve her 3 ayda bir olmak üzere hesabı sulh hukuk mahkemesine ve diğer mirasçılara bildirmelidir.

10. Tereke Temsilcisine Ücret Ödenir Mi? Ücret Nereden Karşılanır?

Tereke temsilcisinin talebi üzerine mahkeme temsilciye uygun bir ücret ödenmesine karar verebilir. Ücret sulh hukuk mahkemesi hakimliğince takdir edilir. Tereke temsilcisinin ücreti terekeden karşılanır. Bu mümkün değilse ücreti tereke temsilcisi atanması için mahkemeye başvuran mirasçı karşılar.

11. Tereke Temsilcisinin Görevi Nasıl Sona Erer?

Tereke temsilcisinin görevi miras ortaklığının son bulması yani miras mallarının paylaşılmasının ardından kendiliğinden sonra erer.

Stj. Av. Aleyna Koçaslan

Av. Oğuz Kara

(info@oguzkara.av.tr)

Yayınevlerinin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar: Soru ve Cevaplarla Kapsamlı Rehber

Gucci v. Guess: Marka Hukukunda Logo ve Tasarım Haklarının Korunması

Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog: Parodinin Marka Hukukundaki Yeri ve Etkileri

Warner Bros. vs. RDR Books: Telif Hukuku ve Eser Koruma Davası

Müzik Endüstrisi ve Dijital Çağda Telif Uygulamaları: ReDigi Olayı

Telif Hukukunda “Fair Use” Kavramı ve Oracle v. Google Davası

Türk Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması

Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemler

Miras Yönetiminde Tereke Temsilcisi Atama – Soru & Cevap

Devlet Destekli Konut Kredisi Hakkında Merak Edilenler

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları

Anlaşmalı Boşanma Davaları

ADRES

Barbaros Mah. Begonya Sk. A+Live Ataşehir, No:7, 34746 Ataşehir-İstanbul

Okab- Oğuz Kara Avukatlık Bürosu

TELEFON

Pzt – Cum | 09:00 – 18:00

+90 216 807 09 27

E-POSTA

info@oguzkara.av.tr


© 2023 OĞUZ KARA AVUKATLIK BÜROSU (OKAB)

Web sitemizi kullanarak çerezlere izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın.