fbpx

Yayınevlerinin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar: Soru ve Cevaplarla Kapsamlı Rehber

16 Mayıs 2024

Yayınevleri, eser üretiminden dağıtımına kadar birçok hukuki zorlukla karşı karşıya kalabilir. Telif hakları ihlallerinden sözleşme ihlallerine, gizlilik ihlallerinden rekabet hukuku ihlallerine kadar geniş bir yelpazede hukuki sorunlar yayınevlerinin faaliyetlerini etkileyebilir. Bu rehberde, yayınevlerinin karşılaşabileceği başlıca hukuki sorunları ve bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerine dair detaylı bilgi ve pratik öneriler bulacaksınız.

 

 

 1. Telif Hakları İhlali

 

Soru: Yayınevimiz bir yazarın eserini izinsiz kullanırsa ne tür hukuki sorunlarla karşılaşabiliriz?

Cevap: İzinsiz kullanıma, genellikle yurtdışında yayınlanan eserlerin Türkiye’de basılması veya yayınlanması durumunda sıkça karşılaşılmaktadır. Bu durum, Türk Telif Hakları Kanunu (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) kapsamında ciddi bir ihlal teşkil eder.

 • Dava Açma Hakkı: Yazar, telif hakkı sahibine karşı dava açma hakkına sahiptir. Bu durumda, mahkemeye başvurarak haklarını arayabilir.
 • Tazminat Ödeme Zorunluluğu: Telif hakkı ihlali durumunda, yayınevi maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir. Bu tazminatlar, izinsiz kullanımın yarattığı zararların karşılanmasını amaçlar.
 • Eser Kullanımının Durdurulması: Mahkeme kararıyla yayınevinin izinsiz kullanımına son vermesi gerekebilir. Eserin yayından kaldırılması veya dağıtımının durdurulması talep edilebilir.
 • Yazılı İzin Alma Zorunluluğu: Yazılı izin, ispat bakımından özel önem arz etmektedir. Yayınevinin bu tür ihlalleri önlemek amacıyla, eserlerin kullanımından önce mutlaka yazardan veya telif hakkı sahibinden yazılı izin alması gerekmektedir.
 • İç Denetim Mekanizmaları: Telif hakkı ihlallerinin önlenmesi için yayınevinin iç denetim mekanizmaları oluşturması ve düzenli olarak gözden geçirmesi önemlidir. Bu, ihlallerin önceden tespit edilmesine ve önlenmesine yardımcı olur.

Özetle, izinsiz kullanım, yayınevinin ciddi hukuki sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir. Bu sorunların önüne geçmek için telif haklarına saygı göstermek ve gerekli izinleri almak büyük önem taşır.

 1. Sözleşme İhlalleri

 

Soru: Yazarlarla yaptığımız sözleşmelerin şartlarını ihlal edersek ne gibi hukuki problemlerle karşılaşabiliriz?

Cevap: Sözleşme ihlali, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sözleşme hükümleri uyarınca yazarın yayınevine karşı hukuki yollara başvurmasına neden olabilir. Sözleşme şartlarının ihlali durumunda, yazar yayınevinden tazminat talep edebilir.

 • Tazminat Talepleri: Sözleşme şartlarının ihlali durumunda, yazar yayınevinden maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Mahkemeler, genellikle sözleşme hükümlerine aykırı davranan tarafı sorumlu tutar ve yayınevi, yazarın uğradığı zararın tazmini için tazminat ödemek zorunda kalabilir.
 • İtibar Kaybı: Sözleşme ihlalleri, yayınevinin itibar kaybı yaşamasına neden olabilir. Bu, gelecekteki yazar iş birliklerini olumsuz etkileyebilir ve yayınevinin sektördeki konumunu zayıflatabilir.
 • Sözleşme Yönetimi ve Hukuki Destek: Yayınevlerinin, sözleşme şartlarına titizlikle uyması ve sözleşme yönetimi konusunda profesyonel hukuki destek alması gerekmektedir. Sözleşmelerin hukuki olarak sağlam bir zemine oturtulması, olası ihlallerin önüne geçmek için kritik öneme sahiptir. Yazar-yayınevi arasındaki telif sözleşmesinin en başından itibaren dikkatli hazırlanması gerekmektedir. Tüm şartlar ve yükümlülükler açıkça belirtilmeli ve taraflar arasında tam bir mutabakat sağlanmalıdır. Yayınevleri, yazarlarla açık ve şeffaf bir iletişim kurarak karşılıklı beklentileri netleştirmelidir. Bu, anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur. Yayınevi, sözleşmeyi sonlandırmak istiyorsa, keyfi uygulamalar yerine hukuki destek alması yerinde olacaktır. Profesyonel hukuki danışmanlık, süreçlerin yasalara uygun şekilde yönetilmesini sağlar ve olası sorunların önüne geçer. Ayrıca, uyuşmazlıkların dostane yollarla çözülmesi için arabuluculuk gibi alternatif çözüm yöntemleri de değerlendirilmelidir. Bu yöntemler, taraflar arasında uzlaşma sağlanmasına yardımcı olabilir.
 1. Yayın Hakları Anlaşmazlıkları

 

Soru: Eserlerin uluslararası yayın hakları konusunda nasıl anlaşmazlıklar yaşayabiliriz ve bunları nasıl çözebiliriz?

Cevap: Uluslararası yayın hakları anlaşmazlıkları, eserlerin farklı ülkelerde kullanım haklarının nasıl paylaşılacağı ve hangi koşullarda dağıtılacağı konularında ortaya çıkabilir. Bu tür anlaşmazlıklar, genellikle ülkeler arası farklı telif hakları yasalarından kaynaklanmaktadır.

 • Telif Hakları Yasalarının Farklılığı: Farklı ülkelerin telif hakları yasaları, eserlerin korunma süresi, kullanım koşulları ve hak sahipliği gibi konularda farklılık gösterebilir. Bu, eserlerin uluslararası alanda yayınlanması sırasında anlaşmazlıklara yol açabilir.
 • Sözleşme Detaylarının Eksikliği: Eser sahipleriyle yapılan sözleşmelerde uluslararası kullanım haklarının açıkça belirtilmemesi, hangi bölgelerde ve hangi dillerde yayınlanacağı gibi detayların eksik olması, anlaşmazlıklara neden olabilir. Uluslararası yayın hakları sözleşmelerinde, eserlerin hangi bölgelerde ve hangi dillerde yayınlanacağı, dijital platformlarda nasıl kullanılacağı gibi detaylar açıkça tanımlanmalıdır. Bu, taraflar arasında net bir anlayış sağlamak için kritik öneme sahiptir. Sözleşmelerde, eserlerin uluslararası kullanım hakları açıkça belirtilmelidir. Bu, potansiyel anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur.
 1. Gizlilik İhlalleri

 

Soru: Yazarlarımızın kişisel bilgilerinin korunmaması durumunda hangi hukuki sorunlarla karşılaşabiliriz?

Cevap: Gizlilik ihlalleri, yayınevinin yazarlarına karşı ciddi güven kaybına yol açabilir ve yazarlar, kişisel bilgilerin korunmaması nedeniyle tazminat talep edebilirler. Gizlilik, yazar-yayınevi sözleşmelerinde önemli bir maddedir ve yazarların kişisel bilgilerinin yanı sıra mahlas kullanımı gibi özel bilgilerin korunması gereklidir.

Mahlas Nedir? Mahlas (takma ad veya rumuz), bir yazarın gerçek kimliğini gizlemek amacıyla kullandığı isimdir. İngilizce’de “pen name” veya “pseudonym” olarak bilinir. Mahlas kullanımı, yazarın kimliğini koruma ve kişisel mahremiyetini sürdürme hakkına saygı duyulmasını sağlar.

Örneğin, bir yazar, eserlerini mahlas kullanarak yayımlamasın. Ancak yayınevi, yazarın gerçek kimliğini izinsiz olarak bir basın bülteninde açıklasın. Bu durum, yazarın kimliğini gizli tutma isteğini ihlal edecektir.  Yazar, yayınevine karşı manevi tazminat talebiyle dava açabilecektir.

 • Gizlilik Maddesi İhlali: Yayınevlerinin, yazar-yayınevi sözleşmelerinde gizlilik maddelerini ayrıntılı bir şekilde belirtmesi önemlidir. Bu maddeler, yazarın kişisel bilgilerinin nasıl korunacağını ve hangi bilgilerin gizli tutulacağını açıkça ifade etmelidir. Yayınevi, yazar-yayınevi sözleşmesindeki gizlilik maddesine aykırı hareket ederse, yazarların kişisel bilgilerinin izinsiz ifşa edilmesi durumunda hukuki sorunlarla karşılaşabilir. Bu, yazarların yayınevine karşı tazminat davası açmasına neden olabilir.
 • Mahlas Kullanımı: Yazarların mahlas (takma ad, rumuz) kullanımıyla ilgili gizlilik taleplerine saygı gösterilmeli ve bu talepler sözleşmede net bir şekilde belirtilmelidir. Mahlas kullanımı, yazarın kimliğini koruma ve kişisel mahremiyetini sürdürme hakkına saygı duyulmasını sağlar.
 • Manevi Tazminat Talepleri: Yazarlar, kişisel bilgilerin korunmaması veya mahlas kullanımıyla ilgili gizliliğin ihlali nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler. Bu, yayınevinin itibarını ciddi şekilde zedeleyebilir ve yazarlarla olan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.
 1. Tazminat Talepleri

 

Soru: Bir yazar veya üçüncü kişi eserlerimiz nedeniyle tazminat talep ederse ne yapmalıyız?

Cevap: Tazminat talepleri, yayınevinin hukuki ve mali sorumluluklarını artırabilir. Bu tür durumlarda, yayınevinin öncelikle talebi dikkatlice incelemesi ve yasal temsilcisi aracılığıyla değerlendirmesi gerekmektedir.

 • Hak İhlalleri: Eserin kullanımı sırasında meydana gelen telif hakkı ihlalleri, tazminat taleplerine yol açabilir. Örneğin, bir yazarın eseri izinsiz olarak başka bir dilde yayınlanırsa, yazar tazminat talep edebilir.
 • Zararlar: Eserin içeriğinin bir kişi veya kuruluş hakkında haksız yere zarar verici olması durumunda, üçüncü kişiler tazminat talep edebilir. Örneğin, bir kitabın içeriği bir şirketin itibarını zedeleyebilir ve bu şirket zararının tazminini isteyebilir.
 • Sözleşme İhlalleri: Yayınevinin yazarla yaptığı sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda, yazar tazminat talep edebilir. Bir yazarın eseri, yayınevi tarafından izinsiz olarak dijital platformlarda yayınlanırsa, yazar, telif hakkı ihlali nedeniyle yayınevine karşı tazminat davası açabilir. Yayınevlerinin, olası tazminat taleplerine karşı hazırlıklı olması için sözleşmelerde ayrıntılı hükümler ve sorumluluk sınırlamaları koyması faydalıdır. Bu, anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur.
 • Düzenli Hukuki İncelemeler: Sözleşmelerin ve yayın süreçlerinin düzenli olarak hukuki açıdan incelenmesi, potansiyel risklerin önceden tespit edilmesini sağlar.
 1. Fikri Mülkiyet Hırsızlığı

 

Soru: Yazarlarımızın eserlerinin çalınması ve başka bir isim altında yayınlanması durumunda ne yapmalıyız?

Cevap: Bu tür durumlar, yazarlar ve yayınevleri için ciddi sorunlar yaratabilir. Fikri mülkiyet hırsızlığı, yazarların eserlerinin izinsiz olarak kopyalanması ve başkası tarafından sahiplenilmesi anlamına gelir.

Diyelim ki, bir yazarın X isimli romanı, izinsiz olarak bir e-kitap platformunda başka bir yazarın adı altında yayınlansın.  Veyahut, bir yazarın makalesi, başka bir akademik yazar tarafından küçük değişikliklerle kopyalansın ve bu yazı prestijli bir dergide yayınlansın.

Fikri mülkiyet hırsızlığı, yazarların eserlerinin izinsiz olarak kopyalanması ve/veya başkası tarafından sahiplenilmesi anlamına gelir. Bu tür durumlarda, yazarlar eserlerinin geri alınması ve hırsızlığa karışan kişilere karşı hukuki işlem başlatabilir. Türk hukukunda, fikri mülkiyet hırsızlığı suçtur ve cezai yaptırımları vardır.

 1. Haksız Rekabet Durumları

 

Soru: Haksız rekabet ve piyasa manipülasyonu ile ilgili ne tür hukuki sorunlarla karşılaşabiliriz?

Cevap: Rekabet hukuku ihlalleri, yayınevinin büyük cezalarla karşılaşmasına ve piyasadaki itibarının zarar görmesine neden olabilir. Türk hukukunda, haksız rekabet ve piyasa manipülasyonu yasaktır ve bu tür ihlaller ciddi yaptırımlara tabidir.

Örneğin, bir yayınevi, rakip bir yayınevinin yeni piyasaya sürdüğü bir kitabın satışını engellemek için yanıltıcı reklam kampanyaları düzenlesin. Bu kampanyalar, kitabın kalitesiz olduğu ve yazarın etik dışı davranışlarda bulunduğu yönünde yanlış bilgiler içersin. Rakip yayınevi, bu durumun satışlarını olumsuz etkilediğini fark etsin.

Haksız Rekabet: Haksız rekabet, adil olmayan ticari uygulamalar ve yanıltıcı reklamlar gibi faaliyetlerle ortaya çıkar. Yayınevlerinin rakiplerine zarar vermek amacıyla yanıltıcı bilgiler yayması, hukuki sorunlara neden olabilir. Örneğin, rakip bir yayınevinin kitaplarının kalitesiz olduğunu iddia eden sahte yorumlar ve reklamlar, haksız rekabet olarak değerlendirilebilir.

Piyasa Manipülasyonu: Piyasa manipülasyonu, piyasadaki rekabet dengesini bozacak şekilde fiyatların veya arz-talep dengesinin yapay olarak değiştirilmesi anlamına gelir. Bu tür faaliyetler, piyasada haksız avantaj sağlamak amacıyla yapılır ve ciddi yaptırımlara tabidir. Örneğin, bir yayınevinin kitap fiyatlarını yapay olarak düşürerek rakiplerini zor durumda bırakması piyasa manipülasyonu olarak kabul edilir.

İhlallerin tespiti durumunda, yayınevi piyasa faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilir. Bu, yayınevinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir ve uzun vadeli zararlar doğurabilir. Yayınevi, haksız rekabet ve piyasa manipülasyonu nedeniyle yasal işlemlerle uğraşmak zorunda kalabilir. Bu süreçler, hem mali hem de zaman açısından yayınevi için büyük bir yük oluşturabilir.

 • Adil Ticaret Uygulamaları: Bu tür ihlallerin önlenmesi için yayınevlerinin adil ticaret uygulamalarına uyması ve rekabet hukuku kurallarını titizlikle izlemesi gerekmektedir. Etik ticaret ilkeleri benimsenmeli ve rekabetçi stratejiler bu ilkelere uygun olarak geliştirilmelidir.
 • Düzenli Eğitimler: Rekabet hukuku konusunda düzenli eğitimler alınması, yayınevi çalışanlarının bu konuda bilinçlenmesini sağlar. Eğitimler, hukuki risklerin azaltılmasına ve etik dışı davranışların önlenmesine yardımcı olur.
 • İç Denetim Mekanizmaları: İç denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, potansiyel ihlallerin önceden tespit edilmesine ve önlenmesine katkı sağlar. Yayınevi, iç denetim süreçleri ile ticari faaliyetlerini sürekli olarak gözden geçirmelidir.

Özetle, haksız rekabet ve piyasa manipülasyonu, yayınevleri için ciddi hukuki sorunlar yaratabilir. Bu tür ihlallerin önlenmesi ve yasal süreçlerden korunmak için yayınevlerinin adil ticaret uygulamalarına uyması, düzenli eğitimler alması ve iç denetim mekanizmalarını güçlendirmesi büyük önem taşır. Böylece, yayınevleri rekabetçi piyasada etik ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterebilir.

 1. Yayın Yasakları ve Sansür

 

Soru: Yayınlanacak eserlerin yasaklanması veya sansürlenmesi durumunda nasıl bir hukuki süreç izlemeliyiz?

Cevap: Yayın yasakları ve sansür, ifade özgürlüğünü sınırlayan ciddi hukuki süreçlerdir. Yayınlanacak eserlerin yasaklanması veya sansürlenmesi durumunda, yayınevinin hukuki haklarını savunmak için mahkemeye başvurması gerekmektedir. Anayasa’nın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi kapsamında, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü temel haklar arasında yer almaktadır. Yayın yasakları genellikle mahkeme kararı ile uygulanır ve bu kararlara karşı itiraz yolları mevcuttur. Yayınevi, yasak veya sansür kararlarına karşı üst mahkemelere başvurarak bu kararların iptalini talep edebilir. Hukuki süreçte, yayınevinin etkili bir savunma hazırlaması ve ifade özgürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı kullanarak argümanlarını desteklemesi önemlidir. Bu süreçte, yayınevinin hukuki danışmanlık alarak profesyonel destekle hareket etmesi, yasak ve sansür kararlarına karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini sağlar. Ayrıca, yayınevinin eserlerin yasaklanmasına neden olabilecek içerikleri önceden değerlendirerek riskleri minimize etmesi de önemlidir. Sansür ve yasak kararlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için stratejik bir yaklaşım benimsenmelidir.

***

Sonuç olarak, yayınevlerinin karşılaştığı hukuki zorluklar karmaşık ve çeşitlidir, ancak bu zorluklar doğru hukuki bilgi ve destekle aşılabilir. OKAB, olarak, İstanbul ve Berlin’deki uzman ekibimizle yayınevlerine kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yayınevlerinin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar: Soru ve Cevaplarla Kapsamlı Rehber

Gucci v. Guess: Marka Hukukunda Logo ve Tasarım Haklarının Korunması

Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog: Parodinin Marka Hukukundaki Yeri ve Etkileri

Warner Bros. vs. RDR Books: Telif Hukuku ve Eser Koruma Davası

Müzik Endüstrisi ve Dijital Çağda Telif Uygulamaları: ReDigi Olayı

Telif Hukukunda “Fair Use” Kavramı ve Oracle v. Google Davası

Türk Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması

Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemler

Miras Yönetiminde Tereke Temsilcisi Atama – Soru & Cevap

Devlet Destekli Konut Kredisi Hakkında Merak Edilenler

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları

Anlaşmalı Boşanma Davaları

ADRES

Barbaros Mah. Begonya Sk. A+Live Ataşehir, No:7, 34746 Ataşehir-İstanbul

Okab- Oğuz Kara Avukatlık Bürosu

TELEFON

Pzt – Cum | 09:00 – 18:00

+90 216 807 09 27

E-POSTA

info@oguzkara.av.tr


© 2023 OĞUZ KARA AVUKATLIK BÜROSU (OKAB)

Web sitemizi kullanarak çerezlere izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın.