Tüketici Davalarında Arabuluculuk

Tüketici Davalarında Arabuluculuk

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. maddesinde ciddi değişiklikler yapılmış ve ilgili düzenlemeler 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yapılan değişiklikle birlikte artık tüketici mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk müessesesine başvuru şartı getirilmiştir. Bununla birlikte değişiklikten bağışık tutulan hükümler de getirilerek kapsamın ne olduğu ayrıntılarıyla belirtilmiştir. İlgili değişiklik metnini aşağıda belirtmek isteriz:

“MADDE 73/A – (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz:a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklarb) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlarc) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalarç) 74 üncü maddede belirtilen davalard) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar.”


Av. Oğuz Kara (kara@oguzkara.av.tr)

Stj. Av. Serhat Timur

Languages »