İşsizlik Sigortası Kanunu ile İlgili Kanun Teklifi

İşsizlik Sigortası Kanunu ile İlgili Kanun Teklifi

14.07.2020 tarihli İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), piyasayı yakından ilgilendirdiğinden yakından inceleme yaparak bu çalışmamızda özetlemek istedik.

I. Kanun Teklifi’nin Amacı

Covid-19 etkilerini azaltmak adına ve iş gücü piyasasının toparlanması amacıyla bir dizi kanuni düzenlemeler yayımlanmakta ve halen kanun teklifleriyle yeni düzenlemelerin önü açılmaktadır. Bu kapsamda iş piyasasının tekrardan hareketlenmesi adına Kanun Teklifi, meclise sunularak mevzuatta bir takım değişiklikler yapılması amaçlanmıştır. Kanun Teklifi’nin temel amacı, özellikle Covid-19 ile birlikte sekteye uğrayan ekonomi ve iş gücünün tekrardan canlanması amaçlanmış ve daha önce yayımlanan paketlerin kapsamı genişletilmeye çalışılmıştır.

II. Kanun Teklifi’nin Kapsamı

Kanun Teklifi temel olarak 5 başlık altında toplanmaktadır.

Bunlar ise:

(1) İş Kanunu’nda fesih yasağı ile ilgili yapılan değişikliklerin yeni düzenlemelere tabi tutulması,

(2) Kısa çalışma sistemine başvuru konusunda kolaylıklar sağlanması,

(3) Engelliler Hakkında Kanun ile birlikte bazı yükümlülüklerin ötelenmesi,

(4) Yabancı plakalı araçların ülke içerisinde tabi oldukları cezalar bakımından vatandaşlarla aynı statüde değerlendirilmesi ve

(5) İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme konusundaki yükümlülüğün ötelenmesidir.

Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerindeki hekim zorunluluğunun tarihi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmak istenmiştir.

Fesih yasağı bakımından ise istisnalar anlamında kapsam genişletilmesi söz konusudur. Değişiklik ile birlikte, sözleşmelerdeki sürelerin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapatılması veya faaliyetinin sona ermesi, yapım işlerinde işlerin sona ermesi gibi hallerde yapılan fesihlerin, fesih yasağı kapsamına girmemesi amaçlanmaktadır.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenilmesi istenilen madde ile birlikte, Koronavirüs mücbir sebebiyle birlikte özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamının 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle işsizlik sigortası fonundan karşılanması amaçlanmaktadır. Bu şekilde salgının yaratmış olduğu tahribatın devlet desteğiyle birlikte kısa süre içerisinde atlatılarak adaptasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. Kanun Teklifi’nin yasalaşma süreci ofisimizce yakından takip edilmektedir.

Oğuz Kara

Serhat Timur

 

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close