fbpx

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Oğuz Kara Avukatlık Bürosu (“OKAB”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan ve bizden hizmet talep eden kişilerin gizliliğini korumak için çalışmaktayız.

 

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), OKAB tarafından işletilen www.oguzkara.av.tr  internet sitesi (“Site”) aracılığıyla ve aşağıda belirtilen diğer yöntemlerle işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.

 

OKAB olarak kullanıcılarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Bu kapsamda:

 • OKAB’dan hukuki hizmet almak amacıyla bizimle uzaktan iletişim araçları ve/veya fiziki olarak iletişime geçmeniz halinde,
 • Site’yi ziyaret etmeniz halinde,
 • Site’de yer alan “Sizi Arayalım” sekmesi aracılığıyla bilgilerinizi iletmeniz halinde,
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel bilgilendirmelerin yapılmasını onaylamanız halinde,
 • İletişim kanalları (cep telefonu, e-mail vb. her türlü iletişim araçları ile) üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz durumunda kişisel verileriniz tarafımızca mevzuata uygun olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve gerekli hallerde paylaşılabilecektir.

1. Veri Sorumlusu

OKAB, Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. KVKK’nın getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli kullanıcılarımızı, kişisel verilerin nasıl kaydedildiği, işlendiği ve işleme amacı ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu: Oğuz Kara

Adres: Barbaros Mahallesi, Begonya Sok. No: 7 Kat: -1, -2, A+Live Ataşehir Plaza, Ataşehir-İstanbul

Telefon: 0216 821 26 97

E-posta: info@oguzkara.av.tr

2.  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

Kişisel verileriniz OKAB tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kuralına uygun olarak; doğru, güncel ve meşru bir şekilde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz OKAB tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar mucibince ve veri sorumlusunun meşru menfaati amacıyla doğru orantılı olarak işlenmektedir:

 

 • OKAB tarafından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması ile diğer sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve raporlanması;
 • OKAB tarafından yürütülen faaliyetlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi,
 • OKAB tarafından yürütülen faaliyet ve hizmetlerin kullanıcıların kullanımına, istek ve amaçlarına uygun hale getirilebilmesi sürecinin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi,
 • OKAB tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı olarak süreçlerin idamesi,
 • Müvekkillere sunulan hizmetler kapsamında müvekkiller, onların paydaşları ve müvekkiller adına üçüncü kişilerle yapılan iletişimler,
 • Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi;
 • Kullanıcıların Site’den faydalanabilmesi için gereken verilerin kaydedilmesi ve raporlanması,
 • Finans, insan kaynakları, ofis yönetimi, sekreterya, muhaberat, arşiv vb. iç süreçlerin yürütülmesi,
 • OKAB’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • OKAB’ın faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi, kullanıcıların süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi, güncel mevzuat değişikliklerinin kullanıcılara bildirilebilmesi,
 • OKAB tarafından iletişime yönelik tüm operasyonların yürütülebilmesi,
 • Hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması.

Yukarıda belirtilmiş olan ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlarla ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; OKAB birimleri, Site, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süreyle yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda detaylı olarak işlenen verilerinizi açıklamak isteriz.

A.   Site Kullanımı

Site’yi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik / yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Site ’yi kullanım bilgilerinizi işliyoruz.

 

B. Site “Sizi Arayalım” Sekmesi

Site’de yer alan “Sizi Arayalım” sekmesi vasıtasıyla sizinle iletişime geçebilmek, hukuki problemlerinizin en doğru şekilde yanıtlanması amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) bilgilerinizi işliyoruz.

 

C.   Ticari İletişim Süreçleri

Ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, OKAB tarafından genel veya size özel kişiselleştirilmiş bilgilendirme faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama) bulunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müvekkil/müvekkil adayı memnuniyetine yönelik anketlerin, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz.

 

Yukarıda belirtilmiş olan amaçlarla ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel verileriniz aşağıda açıkça belirtilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel veri

Kimlik verileri: Ad Soyad

İletişim verileri: Telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri

İstemci hizmeti verileri: Müvekkiller ilgili kişisel veriler veya müvekkillerden, üçüncü taraflardan alınan veriler, fatura ayrıntıları ve ödeme geçmişi

Cihaz verileri: IP adresi, benzersiz cihaz tanımlayıcısı, bir cihaza bağlı diğer veriler ve web sitemizin kullanımına ilişkin veriler

Kanun gereğince OKAB, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar ve amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınırlandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleri de alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden OKAB çalışanlarıyla, yöneticileriyle, hizmet alınan üçüncü taraflarla, görüş temin edilen uzmanlar ve danışmanlar, mahkemeler, noterler ve ilgili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişiler ile, ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalar ile, sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda, Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati gereği yurt içi veya. yurt dışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dâhilinde (Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır. Bu kapsamda detaylı bilgilendirme yapmak isteriz.

 

 • Pazarlama ve analiz faaliyetleri, veri tabanı oluşturma ve arşivleme faaliyetleri vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla OKAB’ın yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile) veya yurt içindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurtdışı ile veri paylaşımı yapılmaktadır.
 • İş operasyonlarımızı yürütmek amacıyla, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla veri paylaşımı yapılmaktadır.
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgiler anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşılmaktadır.
 • Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına internet çerezlerini kullanmaktayız. Çerezler, Site’nin Kullanıcı tarafından etkili olarak kullanılabilmesini amaçlamakta olup çerez türlerine bağlı olarak bazı kişisel verilerinizin kaydedilmesini/saklanmasını/üçüncü kişilerle paylaşılmasını kapsamaktadır. Bu noktada detaylı bilgi edinebilmek için Site’de bulunan Çerez Kullanım Politikası Metni’ni inceleyebilir, sorularınız olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4.  Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesi kapsamında belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yine 2. madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve OKAB faaliyetlerinin sürdürülmesi, ilgili hizmetin belirlenen şekillerde ve meşru çerçevede sunulması, raporlama için gerekli verilerin kaydedilmesi ve bu kapsamda OKAB’ın sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Site aracılığıyla doğrudan siz kullanıcılarımızdan toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz iletişim formu, hukuki destek almak amacıyla OKAB’a yaptığınız her türlü başvuru, Site’ye giriş yaparken veya OKAB ile iletişime geçerken vermiş olduğunuz bilgiler ve benzeri yöntemlerle toplanmakta olup bu şekilde toplanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda OKAB’ın kişisel verileri işlemesinin Kanun’un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.


5.   Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca:         

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından OKAB’a daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak iletmek isterseniz Oğuz Kara Avukatlık Bürosu “Barbaros Mahallesi, Begonya Sok. No: 7 Kat: -1, -2, A+Live Ataşehir Plaza, Ataşehir-İstanbul” adresine kimliğinizi ibraz ederek elden ya da posta yolu ile imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Ayrıca “0216 821 26 97” numaralı telefonumuzu arayabilir ya da talebinizi “info@oguzkara.av.tr” adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

 

İlgili başvurunuzun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. OKAB, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün (30) içerisinde cevap vermektedir.

 

OKAB, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek gerekli olması halinde adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

☐ Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.

ADRES

Barbaros Mah. Begonya Sk. A+Live Ataşehir, No:7, 34746 Ataşehir-İstanbul

Okab- Oğuz Kara Avukatlık Bürosu

TELEFON

Pzt – Cum | 09:00 – 18:00

+90 216 807 09 27

E-POSTA

info@oguzkara.av.tr


© 2023 OĞUZ KARA AVUKATLIK BÜROSU (OKAB)

Web sitemizi kullanarak çerezlere izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın.