Son Yazılar

Son Yazılar

Ticari Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) bazı maddeleri 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni yürürlüğe giren maddeler ticari kira sözleşmelerini yakından ilgilendirdiğinden bu makalemiz ile size bilgi vermek isteriz. I. Yürürlüğe Girmesi Ertelen Kanun Maddeleri Hakkında Açıklamalarımız TBK’nın 04.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra 6217 sayılı Kanun çıkarılmıştı. 6217 sayılı […]

DEVAMINI OKU

İşsizlik Sigortası Kanunu ile İlgili Kanun Teklifi

14.07.2020 tarihli İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), piyasayı yakından ilgilendirdiğinden yakından inceleme yaparak bu çalışmamızda özetlemek istedik. I. Kanun Teklifi’nin Amacı Covid-19 etkilerini azaltmak adına ve iş gücü piyasasının toparlanması amacıyla bir dizi kanuni düzenlemeler yayımlanmakta ve halen kanun teklifleriyle yeni düzenlemelerin önü açılmaktadır. Bu kapsamda iş […]

DEVAMINI OKU

KVKK Yaptırımlarına Karşı İtiraz Yolları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kişisel veri koruma mekanizmasını ve denetimini ortaya koyan bir düzenleme olmakla birlikte Kanun uyarınca kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) yaptırımlarıyla oldukça gündemdedir. Kurul tarafından verilen idari para cezalarının oldukça yüksek olması ve bazı kararlarda yapılan değerlendirmelere itiraz edilmek istenebilmesine istinaden Kurul kararlarına nasıl itiraz edileceğini özetlemek isteriz. […]

DEVAMINI OKU

Uzaktan Çalışma ve Mobbing

Adapte olmaya çalıştığımız uzaktan çalışma sistemiyle ekip toplantılarımızı dijital platformlar üzerinden yapıyoruz. Yüzyüze iletişimi asgari seviyeye indirdiğimiz için ise e-mailler hiç olmadığı kadar sık gidip geliyor ve iş yönetimi için yapılan yazılımları kullanıyoruz. Uzaktan çalışırken ekip yönetiminde en çok iletişim problemi yaşanıyor. Zira, iletişim biçiminin tamamen dijitalleşmesi kendimizi ifade etmemiz ve ifade ettiklerimizin nasıl algılandığı […]

DEVAMINI OKU

Ceza İnfaz Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7242 sayılı Kanun ile ceza infazı alanında önemli değişiklikler yapılmıştır. 15.04.2020 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe giren bu değişiklikler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. Kanuni değişikliklere ilişkin notlarımızı aşağıda sıralamak isteriz: · 7242 sayılı Kanun, aslında ne başlı başına bir infaz yasasıdır ne de bir af yasasıdır. Niteliği itibariyle bir torba kanun özelliğinde olduğunu […]

DEVAMINI OKU

YÖK Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Kanun ile özellikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu yazımızda yapılan değişiklikleri maddeler halinde sıralamak isteriz. Yapılan değişiklikler şu şekildedir: 1. Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretin devlet üniversitelerinde çalışan emsallerinden daha düşük olamayacağı şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. 2. Vakıf üniversitelerimizdeki yaklaşık 15 […]

DEVAMINI OKU

Covid-19’un TürkPatent’teki İşlemlere ve Fikri Sinai Haklara Etkisi

7226 Sayılı Kanun (“Kanun”) ile, yasal sürelerin 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar (bu tarihler dâhil olmak üzere) durdurulmasına karar verilmişti. 06.03.2020 tarihinde yayımlanmasına rağmen geçmişe doğru sürelerin durmasını sağlayan bu Kanun’da:“Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak […]

DEVAMINI OKU

İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve KDV-68/2020-1 sayılı KDV Sirküleri ile “ihraç kayıtlı teslimler”deki sürelerle ilgili değişiklik yapılmıştır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (“Kanun”) 11/1-c maddesi uyarınca yapılan teslimlerde fatura KDV’li olarak kesilmekle beraber faturanın altına: “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” […]

DEVAMINI OKU

Kısa Çalışma Ödeneği ve Kısa Çalışma Uygulaması – Soru&Cevap

1. Kısa çalışma uygulaması nedir? Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 2. Kısa çalışma uygulamasının süresi nedir? […]

DEVAMINI OKU

Covid-19 ve İşyeri Kira Sözleşmelerinin Durumu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayat standartlarını son derece olumsuz etkileyen koronavirüs (Covid-19), iş hayatında da sarsıcı değişikliklere yol açmaktadır. İşyerlerinin koronavirüs sebebiyle, çalışanlarının işyerine gelmesi, ürün/hizmet tedariki, ürün/hizmet satışı vb. birçok konuda sorun yaşadığı bir gerçek. Koronavirüs kaynaklı satışların azalması, işletme küçülmesi ve uzaktan çalışma gibi faktörler sebebiyle birçok işyeri kira sözleşmelerini karşılamakta […]

DEVAMINI OKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close