Son Yazılar

Son Yazılar

Nükleer Tesis ve Nükleer Madde Güvenliğiyle İlgili Yönetmelik Değişikliği

Ülkemizde nükleer mevzuat, nükleer enerji alanındaki yatırımların somut ihtiyaçları ve güncel meselelerle birlikte gelişmekte ve değişmektedir. Nükleer enerji planlamasında tartışmasız en önemli hususlardan birisi de nükleer güvenlik tedbirlerinin alınmasıdır. Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), 08.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, nükleer tesisler ve nükleer maddeler ile ilgili düzenleyici kontrole […]

DEVAMINI OKU

20-10/119-69 sayılı Rekabet Kurulu Kararı İncelemesi

“Google’ın Hakim Durumunu Kötüye Kullanarak Genel Arama Pazarındaki Rakiplerinin Faaliyetlerini Zorlaştırması Konulu Rekabet Kurulu Kararının İncelenmesi” I. Genel Olarak 12.03.2018 tarihinde Rekabet Kurumu’na (“Kurum”) Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası ile “gizlilik talepli” başvuruda bulunulmuştur. Rekabet Kurulu (“Kurul”) bunun üzerine iddia ile ilgili […]

DEVAMINI OKU

Dijital Mecralar Komisyonu

Yepyeni bir oluşum olan Dijital Mecralar Komisyonu ile 28.07.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile tanıştık.7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) getirdiği düzenlemeleri bu yazımızda özetlemeye çalışacağız. 1. Dijital Mecralar Komisyonu’nun Amacı Öncelikle düzenlemenin amacına değinmekte fayda vardır. Dijital Mecralar Komisyonu neden kuruldu? Bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın […]

DEVAMINI OKU

Sosyal Medya Düzenlemesi

Bu yazımız ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u (“Kanun”) ele alacak ve bu kapsamda yapılan değişikliklere göz atacağız. 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanun’a kısaca, “Sosyal Medya Düzenlemesi” adını vererek yapılan değişikliklerin neleri kapsadığını, sosyal […]

DEVAMINI OKU

Tüketici Davalarında Arabuluculuk

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. maddesinde ciddi değişiklikler yapılmış ve ilgili düzenlemeler 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikle birlikte artık tüketici mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk müessesesine başvuru şartı getirilmiştir. Bununla birlikte değişiklikten bağışık tutulan hükümler de getirilerek kapsamın ne olduğu ayrıntılarıyla belirtilmiştir. […]

DEVAMINI OKU

Hukuk Davalarının Yargılama Usulünde Yapılan Değişiklikler

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (“HMK”) önemli değişiklikler yapıldı. 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren “7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un hukuk yargılamasına getireceği yenilikleri bu yazımızda açıklamak isteriz. Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: · Görev ve Yetki: HMK’nın 20. maddesinde yapılan düzenleme görevsizlik ve yetkisizlik kararının kesin olması […]

DEVAMINI OKU

Avukatlık Kanunu’nda Neler Değişti?

15.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7249 sayılı Kanun”) ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda (“Avukatlık Kanunu”) köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu yazımızla birlikte yapılan değişikliklerin neler olduğuna, 7249 sayılı Kanun’a bir göz atmak isteriz. Yapılan değişiklikler başlıklar halinde şu şekildedir: 1. Çoklu Baro sisteminin […]

DEVAMINI OKU

Ticari Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) bazı maddeleri 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni yürürlüğe giren maddeler ticari kira sözleşmelerini yakından ilgilendirdiğinden bu makalemiz ile size bilgi vermek isteriz. I. Yürürlüğe Girmesi Ertelen Kanun Maddeleri Hakkında Açıklamalarımız TBK’nın 04.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra 6217 sayılı Kanun çıkarılmıştı. 6217 sayılı […]

DEVAMINI OKU

İşsizlik Sigortası Kanunu ile İlgili Kanun Teklifi

14.07.2020 tarihli İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), piyasayı yakından ilgilendirdiğinden yakından inceleme yaparak bu çalışmamızda özetlemek istedik. I. Kanun Teklifi’nin Amacı Covid-19 etkilerini azaltmak adına ve iş gücü piyasasının toparlanması amacıyla bir dizi kanuni düzenlemeler yayımlanmakta ve halen kanun teklifleriyle yeni düzenlemelerin önü açılmaktadır. Bu kapsamda iş […]

DEVAMINI OKU

KVKK Yaptırımlarına Karşı İtiraz Yolları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kişisel veri koruma mekanizmasını ve denetimini ortaya koyan bir düzenleme olmakla birlikte Kanun uyarınca kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) yaptırımlarıyla oldukça gündemdedir. Kurul tarafından verilen idari para cezalarının oldukça yüksek olması ve bazı kararlarda yapılan değerlendirmelere itiraz edilmek istenebilmesine istinaden Kurul kararlarına nasıl itiraz edileceğini özetlemek isteriz. […]

DEVAMINI OKU
1 2 3 4 5 6 7 8
Languages »