Son Yazılar

Son Yazılar

Müzik Eserlerinde Telif Muvafakatnamesi

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) müzik eserleri, her nevi sözlü veya sözsüz beste olarak tanımlanmıştır. Sözlü müzik eserleri genellikle söz ve güfteden oluşmaktadır. Güftede ayrıca bir edebi özellik varsa FSEKmadde 2/1 uyarınca ilim ve edebiyat eseri olarak korunması mümkündür. Güfte ve beste, uyumlu olması halinde aynı bestede birleşmektedir ve sahipleri farklı ise […]

DEVAMINI OKU

Coğrafi Bilgi Sistemi

10.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan muhtelif yönetmelikler çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda: (i) Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği, (ii) Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik (iii) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531) yayımlanmış olup, bu […]

DEVAMINI OKU

Türk Ticaret Kanunu’nda Meydana Gelen 03.02.2021 Tarihli Değişiklikler

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7263 sayılı Kanun”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’da (“TTK”) esaslı bazı değişiklikleri meydana getirmiş olup bu yazımız ile birlikte söz konusu yenilikleri inceleyeceğiz. A) “Tescil” Başlıklı 40. Maddede Meydana Gelen Değişiklik Öncelikle 7263 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Basın Özgürlüğüne Müdahalede Sınır – 09.09.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi Ali Ergin Demirhan Kararı

Anayasal haklardan olan ifade ve basın özgürlüğü haklarının, idarenin engelleme faaliyetlerine konu olması halinde asgariölçütlerde uyulması gereken şartla ve yasanını imkan tanıdığı ivedi halin kullanılmasındaki sınır ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 2017/35947 başvuru numaralı kararı 04.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yazımız ile mezkur Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararını incelemek isteriz. I. Başvurunun Konusu Başvuru, www.sendika.org isimli […]

DEVAMINI OKU

22.12.2020 tarihli KVKK İlke Kararı – Kişisel Verilerin İşlenmesi Kriterleri

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) ilke bir karara imza atarak elektronik iletiler konusunda uygulamada çokça rastlanan sorunlara çözüm üretmeye çalışmıştır. Kurum’un 15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2020 tarihli ve 2020/966 numaralı kararını (“Karar”) bu yazımızda inceleyeceğiz. Kurum tarafından verilen Karar’ın değerlendirmesine geçmeden önce Karar’ın kısa, temel anlamda hangi konuyla ilgili olduğunu açıklamak isteriz. Kurum; veri […]

DEVAMINI OKU

Ticareti Terk Suçu

Ticareti usulsüz terk etme, İcra İflas Kanunu’nda (“Kanun”) suç olarak düzenlenmiştir. Kanun’un 44. maddesinde düzenlenen bu suçun yaptırımı ise aynı Kanun’un 337/a maddesinde yer almaktadır.Ticareti terk durumunun genelde zamanında bildirilmemesine uygulamada sık karşılaşılmakla birlikte, bu yazımızda ticareti terk suçunu incelemek isteriz. 1. Genel Olarak Mevzuat uyarınca ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde bu […]

DEVAMINI OKU

Elektronik Haberleşmede Kişisel Veri

04.12.2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) uygulamada esaslı değişiklikler getirecektir. Bu bakımdan Yönetmelik düzenlemesini incelemekte fayda vardır. I. YASAL ALTYAPI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin (tüzel kişi abonelikleri dâhil) elektronik haberleşme hizmeti sunulması kapsamında elde […]

DEVAMINI OKU

İşçinin Sözleşme Bittikten Sonra İş Sırlarını İfşa Etmesi

İşçinin sır saklama borcunun iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra devam edip etmediği iş hayatında sıkça gündeme gelmektedir. Özellikle işçi ile işveren arasında gizlilik ve/veya rekabet etmeme anlaşması olmadığı durumda, sır ifşası halinde hukuki koruma mekanizmasının var olup olmadığı tartışılmaktadır. Taraflar arasında sırların korunmasına ilişkin yazılı bir anlaşma olmasa dahi, belli sınırlar dahilinde, iş sözleşmesi sona […]

DEVAMINI OKU

İleti Yönetim Sistemi

Hepimize alışveriş yaptığımız veya yapmadığımız birçok şirketten reklam ve tanıtım amaçlı mesajlar, mailler geliyor. Genelde kampanya içerikli olan iletiler birçoğumuzu rahatsız etmekteydi ve bunlara hatırladığınız üzere birtakım sınırlamalar getirilmişti. Bahsettiğimiz hukuki sınırlamalar Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile ortaya konmuşken Yönetmelik’te 28.08.2020 tarihinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) […]

DEVAMINI OKU

İnternet Ortamında İçerik Kaldırma

Dijital platformlarda yayınlanan haberler her zaman güncel, doğru veya amaca uygun nitelikler taşımamaktadır. Hatta bazı haberlerin kişilik haklarını zedeleyen yönleri dahi ortaya çıkabilmektedir. Hal böyleyken esasında haber niteliği olmayan veya haber niteliği artık ortadan kalkmış içeriklerin internet ortamından – genel bir tabirle sanal ortamdan- kaldırılması gündeme gelmektedir. Bu noktada çok fazla mağduriyet olması sebebiyle izlenmesi […]

DEVAMINI OKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close