Son Yazılar

Son Yazılar

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16.04.2021 tarihli ve 31456 Sayılı Resmî Gazete’de 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. 1. Genel Olarak Yönetmelik, 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 4. maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrasında ve 20.06.2013 […]

DEVAMINI OKU

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 31454 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak 14.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. 1. Genel Olarak Yönetmelik, 14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 16. maddesinin birinci fıkrasına ve 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

İşçinin E-Postaları İşverence Denetlenebilir Mi?

Bu yazımızla 05.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 12.01.2021 tarihli ve 2018/31036 başvuru numaralı kararı doğrultusunda “işverenin işçinin elektronik postalarını denetletme hakkı”nı inceleyeceğiz. I. Genel Olarak 4857 sayılı İş Kanunu (“Kanun”) md. 8/1 uyarınca iş sözleşmesi iş görme, ücret ve bağımlılık olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Buna göre işçiler, işverenlerle aralarında imzaladıkları iş sözleşmesi […]

DEVAMINI OKU

VERBİS Kayıt Tarihleri Ertelemesi

Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (“Verbis”) kayıt yükümlülüğünün sona ereceği tarihler bir kez daha uzatıldı.Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), Covid-19 salgınını gerekçe göstererek, Verbis kaydı için son tarihlerin ertelenmesinin daha sağlıklı olacağına karar verdi. Veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamaması göz önünde bulunduran Kurumca yapılan erteleme ile: (i) Yıllık çalışan sayısı 50’den […]

DEVAMINI OKU

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 11.03.2021 tarihinde, VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında 2021/238 No’lu Karara ilişkin Duyuru yayımlandı. Duyuru ile VERBİS kayıt süreleri uzatıldı. Şöyle ki: · Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için […]

DEVAMINI OKU

2020/212 sayılı KVKK Kararı İncelemesi

Bu yazımız ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 12.03.2020 tarihli ve 2020/212 sayılı kararı (“Karar”) hakkında bilgi vermek isteriz. I. Karar’ın Konusu Bir kamu kurumu olan veri sorumlusu tarafından ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kameralarının kullanılması ile ilgili Kurum’a iletilen şikayetler sebebiyle Kurum, konunun kişisel verilerin işleme amacı ve kapsamının ihlal edilip edilmediğinoktasında bir takım […]

DEVAMINI OKU

2020/187 sayılı KVKK Kararı İncelemesi

Bu yazımız ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 27.02.2020 tarihli ve 2020/187 sayılı kararı (“Karar”) hakkında bilgi vermek isteriz I. Kurul’a Yapılan Başvuru Hakkında Ön Bilgi Kurul’a intikal eden şikayette özetle; ilgili kişinin oturmakta olduğu bina içerisine komşusu tarafından 2 tanesi dışarıyı, 1 tanesi apartman girişini, 1 tanesi kat arasını gösterecek şekilde 4 tane kamera […]

DEVAMINI OKU

Müzik Eserlerinde Telif Muvafakatnamesi

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) müzik eserleri, her nevi sözlü veya sözsüz beste olarak tanımlanmıştır. Sözlü müzik eserleri genellikle söz ve güfteden oluşmaktadır. Güftede ayrıca bir edebi özellik varsa FSEKmadde 2/1 uyarınca ilim ve edebiyat eseri olarak korunması mümkündür. Güfte ve beste, uyumlu olması halinde aynı bestede birleşmektedir ve sahipleri farklı ise […]

DEVAMINI OKU

Coğrafi Bilgi Sistemi

10.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan muhtelif yönetmelikler çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda: (i) Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği, (ii) Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik (iii) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531) yayımlanmış olup, bu […]

DEVAMINI OKU

Türk Ticaret Kanunu’nda Meydana Gelen 03.02.2021 Tarihli Değişiklikler

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7263 sayılı Kanun”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’da (“TTK”) esaslı bazı değişiklikleri meydana getirmiş olup bu yazımız ile birlikte söz konusu yenilikleri inceleyeceğiz. A) “Tescil” Başlıklı 40. Maddede Meydana Gelen Değişiklik Öncelikle 7263 sayılı […]

DEVAMINI OKU
1 2 3 4 5 6 7 8
Languages »