Son Yazılar

Son Yazılar

SAĞLIK MÜDAHALELERİNDE AYDINLATILMIŞ ONAM VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MALPRAKTİS) – 18.05.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 18.05.2021 tarihli ve 2018/15323 başvuru numaralı kararı ölümle sonuçlanan sağlık operasyonlarıyla ilgili olarak sağlık kurumu tarafından gerekli dikkat ve özenin gösterilip gösterilmediğiyle ilgilidir. Konuyla ilgili önemli tespitler içeren bu kararı yazımızda özetliyoruz.   Başvuru Konusu   Başvucurular (S.F. yakınları), SF’nin merdivenden düşmesi sonucu yaşadığı ağrılar akabinde ameliyata alındığını, ameliyat öncesi sağlıklı olan S.F.’nin […]

DEVAMINI OKU

SAĞLIK OPERASYONLARINDA ORGANİZASYON KUSURLARI (MALPRAKTİS) – 18.05.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 18.05.2021 tarihli ve 2018/1156 başvuru numaralı kararı hekim hatası (malpraktis) sebebiyle ölü doğum yapılması iddiasıyla görülen davanın süresinin uzunluğu ve sağlık operasyonunun organizasyon kusurları ile ilgilidir. Davalarının süresinin uzun olması, yargılamanın uzun bir zaman dilimine yayılmış olması makul sürede yargılanma hakkını ihlal edebilmektedir. Konuyla ilgili önemli tespitler içeren bu kararı yazımızda özetliyoruz.   […]

DEVAMINI OKU

CASUS YAZILIMLA ELE GEÇİRİLEN KİŞİSEL VERİLER BOŞANMA DAVASINDA KULLANILABİLİR Mİ? – 07.09.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 07.09.2021 tarihli ve 2018/30296 başvuru numaralı kararı kişisel verilerle ilgilidir. Karara konu olan ise bir boşanma davasının seyri halinde gelişen olaylar ve sunulan delillerdir. Kişisel verilerin korunması ve kişisel veri ihtiva eden delillerin casus yazılımlarla ele geçirilerek dava dosyalarında kullanılabilirliğine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı yazımızda özetliyoruz. 1. BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, başvurucunun […]

DEVAMINI OKU

2020/466 sayılı KVKK Kararı İncelemesi: Siber Güvenlik Önlemleri ve Fidye

Bu yazımız ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 16.06.2020 tarihli ve 2020/466 sayılı kararı (“Karar”) hakkında bilgi vermek isteriz. I. Karar’ın Konusu Karar’ın konusunu oluşturan ihlal, bir sigorta şirketinin veri işleyeni olan acentesinde kullanılan bilgisayarlarda, yazışma ekranının açılması ve yetkisiz kişinin bu ekran aracılığıyla iletişim kurup fidye istemesi şeklinde gerçekleşen kimlik ve finans verilerinin ihlali […]

DEVAMINI OKU

Maaş Hacizlerinde Sıra Cetveli Sorunu

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun (“Kurul”) 2020/3E. ve 2021/1K. sayılı 16.04.2021 tarihli kararı maaş haczi nedeniyle yapılan sıra cetveli niteliğiyle ilgili önemli tespitler içermekte olup, bu yazımız ile konuyu özetlemek isteriz. I. Kurul’a Başvuru Konusu Hakkında Ön Bilgi Kurul’a başvuruda özetle; maaş haczi nedeniyle yapılan sıralamanın sıra cetveli sayılıp sayılmayacağı, muvazaa iddiası halinde ispat […]

DEVAMINI OKU

Özlük Dosyasında Adli Sicil Kaydının Saklanmasına ilişkin KVKK Kararı

İstihdamda çalışan hakkında özlük dosyası tutulmakta ve bu dosyada mevzuat gereği bazı bilgi ve belgelerin belirli sürelerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerden biri olan adli sicil kaydı, esasında özel nitelikli kişisel veridir.Zira, kişinin ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veri barındırmaktadır. Çalışanın kendisine ait adli sicil kaydının özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin yapılan bir başvuru üzerine […]

DEVAMINI OKU

İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verileri

Özel nitelikli kişisel veriler, gerçek kişiye ait olan, öğrenilmesi halinde ilgili kişinin ayrımcılığa uğraması tehlikesini içinde barındıran verilerdir. Bu noktada, özel nitelikli kişisel veriler için özellikli koruma mekanizması mevcuttur. Çalışma hayatı içerisinde işverenin işçiye ait kişisel verileri temin etmesi ve saklaması (işlemesi) bazen mevzuat gereği bazen de hayatın olağan akışı içerisinde mümkün olmakla birlikte, iş […]

DEVAMINI OKU

Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun Değişikliği”) 14.07.2021 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu makalemizde Kanun Değişikliği çerçevesinde hayvan hakları temelli bilgilendirmeler yer alacaktır. I. Genel Olarak 24.06.2004 tarihinde kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu (“Kanun”), bu alanda çok önemli bir fonksiyonicra etmiş olsa da gelişen ve daha […]

DEVAMINI OKU

Hukuk Davalarında E-Duruşma Dönemi

30.06.2021 tarihli 31527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) elektronik ortamda yapılacak duruşmalar (“e-Duruşma”) konusunda önemli yenilikler getirmiştir. Adalet Bakanlığınca, hukuk mahkemelerindeki duruşmalara bulunulan yerlerden çevrim içi bağlanılarak, aynı anda ses vegörüntü nakledilmesi yoluyla katılmayı sağlayan e-Duruşma uygulamasının usul ve esaslarını belirleyen […]

DEVAMINI OKU

Dernek, Vakıf ve Sendikalar için VERBİS Kaydı – KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) dernek, vakıf, sendika gibi özel hukuk tüzel kişilerinin Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıtları konusundaki istisnai düzenleme konusunda ortaya çıkan tereddütleri gidermek adına ilke bir karara imza atmıştır. Kurul’un 09.06.2021 tarihli ve 2021/9571 numaralı kararı (“Karar”), 24.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurul tarafından verilen Karar’ın değerlendirmesine geçmeden önce Karar’ın […]

DEVAMINI OKU
1 2 3 4 5 7 8 9
Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close