Son Yazılar

Son Yazılar

2020/466 sayılı KVKK Kararı İncelemesi: Siber Güvenlik Önlemleri ve Fidye

Bu yazımız ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 16.06.2020 tarihli ve 2020/466 sayılı kararı (“Karar”) hakkında bilgi vermek isteriz. I. Karar’ın Konusu Karar’ın konusunu oluşturan ihlal, bir sigorta şirketinin veri işleyeni olan acentesinde kullanılan bilgisayarlarda, yazışma ekranının açılması ve yetkisiz kişinin bu ekran aracılığıyla iletişim kurup fidye istemesi şeklinde gerçekleşen kimlik ve finans verilerinin ihlali […]

DEVAMINI OKU

Maaş Hacizlerinde Sıra Cetveli Sorunu

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun (“Kurul”) 2020/3E. ve 2021/1K. sayılı 16.04.2021 tarihli kararı maaş haczi nedeniyle yapılan sıra cetveli niteliğiyle ilgili önemli tespitler içermekte olup, bu yazımız ile konuyu özetlemek isteriz. I. Kurul’a Başvuru Konusu Hakkında Ön Bilgi Kurul’a başvuruda özetle; maaş haczi nedeniyle yapılan sıralamanın sıra cetveli sayılıp sayılmayacağı, muvazaa iddiası halinde ispat […]

DEVAMINI OKU

Özlük Dosyasında Adli Sicil Kaydının Saklanmasına ilişkin KVKK Kararı

İstihdamda çalışan hakkında özlük dosyası tutulmakta ve bu dosyada mevzuat gereği bazı bilgi ve belgelerin belirli sürelerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerden biri olan adli sicil kaydı, esasında özel nitelikli kişisel veridir.Zira, kişinin ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veri barındırmaktadır. Çalışanın kendisine ait adli sicil kaydının özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin yapılan bir başvuru üzerine […]

DEVAMINI OKU

İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verileri

Özel nitelikli kişisel veriler, gerçek kişiye ait olan, öğrenilmesi halinde ilgili kişinin ayrımcılığa uğraması tehlikesini içinde barındıran verilerdir. Bu noktada, özel nitelikli kişisel veriler için özellikli koruma mekanizması mevcuttur. Çalışma hayatı içerisinde işverenin işçiye ait kişisel verileri temin etmesi ve saklaması (işlemesi) bazen mevzuat gereği bazen de hayatın olağan akışı içerisinde mümkün olmakla birlikte, iş […]

DEVAMINI OKU

Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun Değişikliği”) 14.07.2021 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu makalemizde Kanun Değişikliği çerçevesinde hayvan hakları temelli bilgilendirmeler yer alacaktır. I. Genel Olarak 24.06.2004 tarihinde kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu (“Kanun”), bu alanda çok önemli bir fonksiyonicra etmiş olsa da gelişen ve daha […]

DEVAMINI OKU

Hukuk Davalarında E-Duruşma Dönemi

30.06.2021 tarihli 31527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) elektronik ortamda yapılacak duruşmalar (“e-Duruşma”) konusunda önemli yenilikler getirmiştir. Adalet Bakanlığınca, hukuk mahkemelerindeki duruşmalara bulunulan yerlerden çevrim içi bağlanılarak, aynı anda ses vegörüntü nakledilmesi yoluyla katılmayı sağlayan e-Duruşma uygulamasının usul ve esaslarını belirleyen […]

DEVAMINI OKU

Dernek, Vakıf ve Sendikalar için VERBİS Kaydı – KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) dernek, vakıf, sendika gibi özel hukuk tüzel kişilerinin Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıtları konusundaki istisnai düzenleme konusunda ortaya çıkan tereddütleri gidermek adına ilke bir karara imza atmıştır. Kurul’un 09.06.2021 tarihli ve 2021/9571 numaralı kararı (“Karar”), 24.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurul tarafından verilen Karar’ın değerlendirmesine geçmeden önce Karar’ın […]

DEVAMINI OKU

Seri Muhakeme Usulünde Meydana Gelen Değişiklikler

15.06.2021 tarihli ve 31512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/26 karar numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı (“Karar”), 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na (“CMK”) 17.10.2019 tarihinde 7188 sayılı Kanun ile eklenen seri muhakeme usulünde birtakım değişiklikler meydana getirmiştir. İncelememizde seri muhakeme usulünün ne olduğuna, Karar’a konu olan ilgili hükmün açıklanmasına ve değerlendirmemize yer verilecektir. A. Seri Muhakeme Usulü […]

DEVAMINI OKU

VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu

Son günlerde basında ve iş platformlarında şu uyarıya mutlaka rastlamışsınızdır: VERBİS’e kayıt için son gün… Evet VERBİS’e kayıt için belirlenen tarih aralıkları var ve son günü beklemeden kayıt olmak gerekiyor. Bu yazımızda kayıt zorunluluğundan bahsedeceğiz. Ama önce “VERBİS nedir?” sorusuna yanıt vermek istiyoruz. 1. VERBİS NEDİR? VERBİS bir kısaltma, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin kısaltması. […]

DEVAMINI OKU

Sosyal Medya Reklamları Düzenlemesi

Bu yazımız ile Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) kapsamında yürürlüğe giren yenilikleri özetlemek isteriz. I. Açıklamalar Kılavuz’un içerik ve kapsamına değinmeden önce Kılavuz’un dayanağını oluşturan kanun ve kuruluşu açıklamak gerekmektedir. Bu Kılavuz; 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) dayanılarak hazırlanan ve sosyal […]

DEVAMINI OKU
1 2 3 4 6 7 8
Languages »