Son Yazılar

Son Yazılar

AYIPLI ARAÇ SATIŞLARI VE VALENİN ARACA ZARAR VERMESİ (SORU&CEVAP)

Günümüzde araç alım ve satımı oldukça kolaylaştı fakat bu durum birçok sorunu da beraberinde getirebilmektedir. Gerek sıfır gerek ikinci el araçlarda araç satışı gerçekleştikten sonra birtakım ayıpların var olduğunu öğrenmek mümkündür. Bu yazımızda araç alındıktan sonra öğrenilen ayıplar hakkında ve aracı valeye teslim ettiğimizde bir hasar meydana gelirse ne gibi haklarımız olduğunu irdeleyeceğiz.   Sıfır […]

DEVAMINI OKU

EŞLER HASTANEDEN BİRBİRLERİNİN SAĞLIK VERİLERİNİ TEMİN EDEBİLİR Mİ? (KİŞİSEL VERİ İHLALİ) – 03.02.2022 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Aile hukukuyla ilgili uyuşmazlıklarda, özellikle boşanma davalarında, delil bulma ve kullanma konusu birçok yargı kararına yansımaktadır. Özellikle boşanma davalarında eşler arasında anlaşmazlığı ve evliliğin devamının çekilmez hale geldiğini kanıtlamak adına toplanan veriler oldukça tartışılmaktadır.   İş hukuku ve aile hukuku uyuşmazlıklarında bazı veriler,  başta türlü delil bulma imkanı yoksa, delil olarak kullanılabilmektedir.  Diğer yandan, bu hallerde dahi […]

DEVAMINI OKU

ÖZEL KOLEKSİYONUN BEDELSİZ ŞEKİLDE MÜZEYE TESLİMİNİN İSTENMESİ (MÜLKİYET HAKKI İHLALİ) – 13.01.2022 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 13.01.2022 tarihli ve 2018/20732 başvuru numaralı kararı özel koleksiyon niteliğindeki eserlerin mülkiyet hakkına konu olup olmadığı ve müzeye istendiği takdirde hak ihlali olup olmadığıyla ilgilidir. Konuyla ilgili önemli tespitler içeren bu kararı yazımızda özetliyoruz.    BAŞVURUNUN KONUSU   Başvuru konusu, başvurucuların, özel koleksiyona kayıtlı olan eserlerin bedelsiz şekilde müzeye tesliminin istenmesi nedeniyle mülkiyet […]

DEVAMINI OKU

MERA ARAZİLERİYLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR

Bu yazımızda gayrimenkul hukukunun merak edilen konularından olan mera arazileri ve mera arazilerine uygulanan hukuk hakkında en çok sorulan sorulardan bazılarını cevaplanacaktır.   Bu kapsamda ‘’Mera arazileri satın alınabilir mi?’’, ‘’Mera arazilerine taşan inşaatların durumu ne olacak?’’ gibi merak edilen sorulara ilişkin açıklamalar yapılacaktır.   Mera arazilerinin hukuki niteliği nedir?   Mera, otlak, meyilli, engebeli […]

DEVAMINI OKU

NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ

7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu (‘’Kanun’’) 08.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin önemli düzenlemeler içermekte olup, Kanun içeriği itibariyle önemli hükümler getirilmiştir. Bu yazımızda Kanun’un üzerinde durduğu, özellikle bugünlerde oldukça konuşulan, hususları sizlere aktarmak isteriz.   1. KANUNUN AMACI VE KAPSAMI   İlk olarak Kanun’un düzenlemelerinde barışçıl […]

DEVAMINI OKU

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKATLA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“Kanun”) sadece avukatların yapabileceği işleri düzenleyen 35. maddesine 23.01.2008 tarihinde yapılan bir ekleme ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 332. maddesinde düzenlenmiş bazı kriterleri sağlayan anonim şirketlere ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerine bünyelerinde avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.   Yapılan düzenlemeler ışığında, 250.000,00 TL veya daha […]

DEVAMINI OKU

ALTI AŞAMADA MARKA TESCİLİ BAŞVURU SÜRECİ VE MARKA KORUMASI

Bir ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırmaya yarayan her türlü işaret, harf, renk, logo, isim ve sair izler marka kabul edilmektedir. Marka sinai mülkiyete konu bir hak olup, marka hakkı ancak tescil edilmekle vücut bulmaktadır.   Türk hukukunda marka ve marka tescil işlemleri 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) düzenlenmektedir. SMK uyarınca marka korumasından yararlanmak isteyen […]

DEVAMINI OKU

HANGİ UYUŞMAZLIKLAR FİNANS MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEK?

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda, yargımızda yeni ihtisas mahkemeleri kurulması kararları verildi. Bu kararlara göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek. Böylece finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri ve sendika mahkemeleri de hayata geçmiş olacak. Bu yazımızda, ilgili kararlar […]

DEVAMINI OKU

SAĞLIK MÜDAHALELERİNDE AYDINLATILMIŞ ONAM VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MALPRAKTİS) – 18.05.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 18.05.2021 tarihli ve 2018/15323 başvuru numaralı kararı ölümle sonuçlanan sağlık operasyonlarıyla ilgili olarak sağlık kurumu tarafından gerekli dikkat ve özenin gösterilip gösterilmediğiyle ilgilidir. Konuyla ilgili önemli tespitler içeren bu kararı yazımızda özetliyoruz.   Başvuru Konusu   Başvucurular (S.F. yakınları), SF’nin merdivenden düşmesi sonucu yaşadığı ağrılar akabinde ameliyata alındığını, ameliyat öncesi sağlıklı olan S.F.’nin […]

DEVAMINI OKU

SAĞLIK OPERASYONLARINDA ORGANİZASYON KUSURLARI (MALPRAKTİS) – 18.05.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 18.05.2021 tarihli ve 2018/1156 başvuru numaralı kararı hekim hatası (malpraktis) sebebiyle ölü doğum yapılması iddiasıyla görülen davanın süresinin uzunluğu ve sağlık operasyonunun organizasyon kusurları ile ilgilidir. Davalarının süresinin uzun olması, yargılamanın uzun bir zaman dilimine yayılmış olması makul sürede yargılanma hakkını ihlal edebilmektedir. Konuyla ilgili önemli tespitler içeren bu kararı yazımızda özetliyoruz.   […]

DEVAMINI OKU
1 2 3 4 7 8 9
Languages »