VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu

VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu

Son günlerde basında ve iş platformlarında şu uyarıya mutlaka rastlamışsınızdır:

VERBİS’e kayıt için son gün…

Evet VERBİS’e kayıt için belirlenen tarih aralıkları var ve son günü beklemeden kayıt olmak gerekiyor. Bu yazımızda kayıt zorunluluğundan bahsedeceğiz.

Ama önce “VERBİS nedir?” sorusuna yanıt vermek istiyoruz.

1. VERBİS NEDİR?

VERBİS bir kısaltma, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin kısaltması.

Yani VERBİS “veri sorumluları”na ilişkin bir sistem. Peki, veri sorumlusu kimdir? Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanlardır. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilir.

Veri sorumluları, VERBİS sicil sistemine elektronik ortamdan kaydoluyor ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili beyan ve taahhütlerde bulunuyorlar.

2. VERBİS’E NELER KAYDEDİLİYOR?

Veri sorumluları:

· Kendilerinin (ve varsa temsilcilerinin) kimlik ve iletişim bilgilerini,

· Kişisel verileri hangi amaçla işlediklerini,· Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcıları,· Yurtdışına aktarılabilecek kişisel verileri,

· Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri,

· Azami veri saklama süresi,

de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın VERBİS sistemine bir takım beyan/taahhüt/açıklama girişi yapmaktadır.

Sanılanın aksine, (zira sıkça sorulmakta) VERBİS sistemine kişisel veri girişi yapılmamaktadır.

VERBİS kamuya açıktır.

VERBİS’e başlıklar halinde kategorik bazda hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,ne kadar süreyle saklanacağı ve kategorik bazda kimlere/nasıl aktarılabileceği gibi bilgiler kaydedilmektedir.

Sicil kayıtlarının güncel olması oldukça önemlidir. VERBİS sistemindeki bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel ve mevzuata uygun olması esastır. Kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde ise, değişikliği takip eden 7 gün içerisinde VERBİS üzerinden Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na bildirmek gerekmektedir.

3. KİMLER NE ZAMAN VERBİS’E KAYDOLMAK ZORUNDA?

· Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları – Son Kayıt Tarihi: 31.12.2021

· Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları – Son Kayıt Tarihi: 31.12.2021

· Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları – Son Kayıt Tarihi: 31.12.2021

4. VERBİS’E KAYDOLMAMANIN CEZASI NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18/1/ç maddesinde “…Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmü yer aldığından, ihlal durumunda para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close