İleti Yönetim Sistemi

İleti Yönetim Sistemi

Hepimize alışveriş yaptığımız veya yapmadığımız birçok şirketten reklam ve tanıtım amaçlı mesajlar, mailler geliyor. Genelde kampanya içerikli olan iletiler birçoğumuzu rahatsız etmekteydi ve bunlara hatırladığınız üzere birtakım sınırlamalar getirilmişti.


Bahsettiğimiz hukuki sınırlamalar Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile ortaya konmuşken Yönetmelik’te 28.08.2020 tarihinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) ile tanışıyoruz.


İYS, mevzuat ihlali denetiminin etkin çalışması açısından getirilmiş önemli bir sistem. Bu bağlamda, İYS’yi yakından tanımak gerekiyor:


(1) İYS, ticari elektronik ileti gönderenler açısından, ileti alıcılarının onaylarının alınması, reddetme hakkının kullanılması ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulmuş bir sistem olarak kabul edilmektedir.


(2) Ticari elektronik ileti gönderen ve göndermek isteyenlerin veri tabanlarının 01.12.2020 tarihine kadar İYS sistemine entegre olması gerekmekteyken; Ticaret Bakanlığı tarafından 30.11.2020 tarihli duyuru ile Covid-19 sebebiyle bu tarihte kademeli ertelemeler yapılmıştır.

Bu bağlamda:

– 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31.12.2020 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15.02.2021 tarihine,

-150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31.05.2021 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15.07.2021 tarihine,

ertelenmiştir.


150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıları tarafından sisteme yüklenen onayların vatandaşların denetimine sunulduğu son tarih 15.02.2021 idi.

Gelinen aşamada vatandaşlara tanın süre sona erdiğinden, artık kontrol işlemleri yapılamayacaktır.150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için ise henüz sürenin sonuna gelinmemiştir. Belirlenen takvim uyarınca süreler aynı şekilde işlemeye devam etmektedir.


(3) Alıcılar tarafından şikâyette bulunulması durumunda, öncelikle İYS üzerinden ön inceleme yapılması ve ardından şikâyet incelemesinin sonuçlandırılması gerekmektedir.


(4) Söz konusu yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezalarından bahsetmekte fayda var. 05.10.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) hükümlerince verilecek idari para cezaları belirlenmiştir.

Kanun’a göre;


-Vatandaşlara önceden onayları alınmaksızın ticari ileti gönderilmesi veya ticari iletinin vatandaştan alınan onaya uygun olmaması durumunda 2 bin TL’den, 9 bin 515 TL’ye kadar para cezası verilebilmektedir.


-Vatandaşlar tarafından ret bildirimine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması durumunda 28 bin 546 TL’ye kadar idari para cezası hizmet sağlayıcılara ve aracılara uygulanabilmektedir.

Yapılan bu değişikliklerle ticari elektronik ileti onay, ret ve şikâyet süreçlerinin tek bir merkezi sistem üzerinden daha hızlı ve etkili biçimde yürütülmesi hedeflenmektedir. Mevcut düzende şikâyet sonrasında yapılan soruşturmalar oldukça yavaş ve verimsiz iken, İYS sistemi ile Yönetmelik ihlallerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde tespit edilebileceğini düşünmekteyiz.


Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

 

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close