Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku OKAB’ın temel uzmanlık alanı olup, OKAB avukatları müvekkillerine bu alanda hem dava takibinde hem de sözleşme hazırlanması, ihtarname, ihbarname, taahhütname, vekaletname vb. uyuşmazlık önleyici danışmanlık hizmetlerinde destek olmaktadır.

Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve tadili konusunda deneyimli OKAB avukatları, acentelik, distribütörlük, alım-satım, kira sözleşmeleri, franhise ve dağıtım ağlarının kurulması, şirketlerin konkordato taleplerinin karşılanması, şirket tasfiyesi konularında müvekkillerine destek vermektedir.

OKAB ayrıca, şirket birleşme ve devralmaları, varlık devri işlemlerinde birçok önemli projede yer almış olup, önemli bilgi birikimine sahiptir.

Şirketlerin genel kurul toplantıları ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, hisse senedi çıkarılması, sermaye artışı, tür değişimi gibi konularda OKAB deneyimli ekibiyle hızlı ve çözüm odaklı hizmetler sunmaktadır.

OKAB, Türkiye’deki aile şirketleri için aile anayasası hazırlayan istisnai hukuk bürolarındandır. 

Languages »