Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul sektörü ülkemizde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir ve OKAB bu alanda müvekkillerinin ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözümler üretmektedir.

Gayrimenkul ve inşaat alanına ilişkin olarak, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tapu tescili, tescil ve terkin davaları, ipotek tesisi, maddi nitelikte ipotek görüşmelerinin yürütülmesi, intifa hakkı, geçit hakkı, kooperatif yönetimi ve işlemleri, lisanslama ve kadastrolama hizmetleri, inşaat malzemeleri tedarik sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri ve benzer inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul mülkiyeti ve kat mülkiyetini tescili, satış vaatleri ve kira sözleşmeleri, yönetim planı başvuruları ve tapu kütüğü şerhleri konusunda hizmetler sunmaktayız.

OKAB aynı zamanda alışveriş merkezlerine, bina yönetimlerine, bina yönetim şirketlerine yönetim planı hazırlama, genel kurul toplantı tutanaklarını hazırlama hizmetleri sunmaktadır. OKAB avukatları, müvekkillerine Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında danışmanlık vermekte, kira sözleşmeleri hazırlamakta, ciro bazlı kira artışlarına ilişkin hizmetler sunmaktadır.

Languages »