Kısa Çalışma Ödeneği ve Kısa Çalışma Uygulaması – Soru&Cevap

Kısa Çalışma Ödeneği ve Kısa Çalışma Uygulaması – Soru&Cevap

1. Kısa çalışma uygulaması nedir?


Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.


2. Kısa çalışma uygulamasının süresi nedir?


Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak kaydıyla ((Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir) kısa çalışma yapılan süre kadardır.


3. İşin 1/3 oranında azalması ne anlama gelmektedir?


Kısa çalışama uygulaması için 2 opsiyon vardır: (1) işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya (2) süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması.


İlk opsiyondaki, haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması demek 6 iş günü çalışmanın yapıldığı bir işyerinde 4 gün çalışma yapılması anlamına gelir.


4. İşyerinde kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mıdır?


Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmamaktadır.


5. Daha önce ve/veya şu an kısa çalışma uygulamasından yararlanmak, koronavirüs salgını sebebiyle kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için engel midir?


Hayır değildir.


6. İşyerinde bulunan tüm işçiler için başvuru yapılabilir mi?


Evet, yapılabilir.


7. Kamu borcu (SGK, vergi borcu vb.) koronavirüs salgını sebebiyle kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için engel midir?


Hayır değildir.

8. Kısa çalışma uygulaması işverene nasıl bir imkan sağlamaktadır?,


Kısa çalışma uygulaması, çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve genel sağlık sigortası primleri ödenmesi hizmetlerini sağlanmaktadır.


İşverenler, kısa çalışma uygulamak ve ödenekten yaralanmak için, 23.03.2020 tarihinden itibaren işyerinin bağlı bulunduğu İŞKUR biriminin http://www.iskur.gov.tr/ adresinden işveren sekmesi altında yer alan “Kısa Çalışma Ödeneği” sayfasında bulunan elektronik posta adreslerine göndererek başvuru yapılabilmektedir.
Kısa çalışma ödemeleri, idarece yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilmektedir.

Başvuru yaparken websitesinde yer alan belgelerin online ortamda mail üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özetlemek gerekirse: · Kısa çalışma talep formunun doldurulması gerekir. Bu talep formunun içerisinde yer alan ekler kısmının harfiyen toplanması ve talep formunun ekine eklenmesi gerekmektedir.

Tüm bu belgeler İŞKUR biriminin e-posta adresine gönderilmelidir. Bağlı olunan birimin e-posta adresi esas alınmalıdır.

· Covid-19’dan olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır.

· Kısa çalışma yaptırılacak çalışanlara ilişkin bilgileri içeren listenin doldurulması gerekir.


9. İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi gerekli şartlar nelerdir?

· İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

· İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Koronavirüs ekonomi paketine uyarınca kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
· İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde çalışanın bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.


10. Kısa çalışma ödeneği süresi, miktarı ve ödenme usulü nasıldır?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir.
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, çalışana her ayın 5’inde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.


Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close