İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV

İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve KDV-68/2020-1 sayılı KDV Sirküleri ile “ihraç kayıtlı teslimler”deki sürelerle ilgili değişiklik yapılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (“Kanun”) 11/1-c maddesi uyarınca yapılan teslimlerde fatura KDV’li olarak kesilmekle beraber faturanın altına:

“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir”

ibaresi yazılmaktadır.

Kanun’un 11/1-c maddesinin uygulanabilmesi için malı ihraç kaydıyla teslim edenin üretici olması ve teslime konu malın kendi üretimi veya kendi üretimi sayılan bir ürün olması gerekmektedir.

Aynı zamanda, teslim konusu malın, teslimin vuku bulduğu ayı izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi zorunludur. 31.03.2020 tarihli KDV Sirküleri ile başlıca şu değişiklikler yapılmıştır:

· İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan 3 aylık sürenin sonu 01.04.2020 ile 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlıyorsa (ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın) bu süre mücbir sebep kapsamında 3 ay daha uzatılmıştır.

· İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi bu döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

 

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close