Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Neler Yapıyoruz?

Esasında her ticari işletme kurulduğu sırada bir girişimdir. Modern dünyada teknolojik birikimi de arkasında alan girşimciler sayesinde gelişen bir hukuk dalı olan start-up hukuku OKAB kurucu ortağı avukat Oğuz Kara tarafından şu şekilde tanımlanıyor:

“Start-up hukuku, pazarda iş kurmak amacıyla aksiyon alan girişimcinin, pazardaki oyuncularla, ekibiyle, yatırımcılarla olan ilişkilerini düzenleyen ve aynı zamanda geliştirdiği fikrin değer yaratmasını ve korunmasını sağlayan hukuk dalıdır.”

Geleceğin dünyasının cesur girişimciler tarafından kurulmasına istinaden, OKAB gerek girişimci gerekse de yatırımcı alanında müvekkillerine hukuki destek sunmakta olup, OKAB avukatlarından Oğuz Kara aynı zamanda Kültür Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesidir ve start-up hukuku dersleri vermektedir. İTÜ Çekirdek ve Teknopark İstanbul’da mentör olan Oğuz Kara, bilgi teknolojileri, savunma sanayii, bilişim ve ilaç sektörü başta olmak üzere gelecek vaadeden birçok girişime hukuki çözüm ve destek hizmetleri sunmaktadır.

OKAB avukatları aynı zamanda çeşitli panellere ve söyleşilere katılarak girişimcilik alanında hukuki bir bilinç yaratmayı hedeflemektedir.


OKAB bilgi teknolojileri hukuku alanında öncü bir hukuk bürosu olup, başta yazılım şirketleri olmak üzere gerek start-up/girişimci tarafında gerekse de yatırımcı tarafında birçok yerli ve yabancı müvekkilline hizmet sunmuştur ve sunmaktadır.

OKAB iddialı olduğu KVKK ve bilgi teknolojileri alanında, gizlilik, siber güvenlik, walled garden, rekabet etmeme, yatırım, işbirliği, ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tadili konusunda hizmetler sunmaktadır.

Ayrıca, kişisel veri güvenliği kapsamında OKAB müvekkilleri hem çalışan, hem müşteri hem de VERBİS yönünden mevzuata uyum hizmetleri ve ileti yönetim sistemi (İYS) danışmanlık hizmetleri almaktadır.

 

Ticaret hukuku OKAB’ın temel uzmanlık alanı olup, OKAB avukatları müvekkillerine bu alanda hem dava takibinde hem de sözleşme hazırlanması, ihtarname, ihbarname, taahhütname vb. uyuşmazlık önleyici danışmanlık hizmetlerinde destek olmaktadır.

Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve tadili konusunda deneyimli OKAB avukatları, acentelik, distribütörlük, alım-satım, kira sözleşmeleri, franhise ve dağıtım ağlarının kurulması, şirketlerin konkordato taleplerinin karşılanması, şirket tasfiyesi konularında müvekkillerine destek vermektedir.

OKAB ayrıca, şirket birleşme ve devralmaları, varlık devri işlemlerinde birçok önemli projede yer almış olup, önemli bilgi birikimine sahiptir.

Şirketlerin genel kurul toplantıları ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, hisse senedi çıkarılması, sermaye artışı, tür değişimi gibi konularda OKAB deneyimli ekibiyle hızlı ve çözüm odaklı hizmetler sunmaktadır.

OKAB, Türkiye’deki aile şirketleri için aile anayasası hazırlayan istisnai hukuk bürolarındandır. 

Sosyal medya, modern dünyanın en çok kullandığı iletişim platformlarını içinde barındıran bir alandır.

Sosyal medya alanında gerek girişimciler gerekse de influencerlar, bazen mağduriyetlerini gidermek bazen ise çıkması muhtemel ihtilafları önceden bertaraf etmek adına hukuki açıdan danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır.

OKAB’ın sosyal medya hukukuyla ilgili sunduğu danışmanlık hizmetleri sosyal medya uygulamaları üzerinden muhtelif haksızlıklara maruz kalan kullanıcılarına verdiği hukuki destek hizmetlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda cezai, hukuki ve idari yönden başvurular yapılabilmektedir.

Diğer yandan influencerlar ve reklam verenler arasında yapılan sponsorluk, işbirliği, dijital hizmetler, tanıtım, telif ve benzeri sözleşmeler konusunda deneyimli olan OKAB avukatları alanında sayılı isimlerden oluşmaktadır.

Tüm bunların yanında sosyal medya yatırımları konusunda uzman bir hukuk bürosu olan OKAB, sosyal medya uygulamaları geliştirecek girişimcilere ve sosyal medya yazılımlarına yatırım yapacak yatırımcılara sunduğu sözleşmeler hukuku danışmanlığı, ekip yönetimi danışmanlığı, rekabet ve gizlilik sözleşmeleri, AR-GE güvenliği ve fikri/sinai mülkiyet anlaşmaları, due diligence ve M&A hizmetleriyle tercih edilmektedir.

Fikir her türlü projenin temel taşı olup, fikri mülkiyet ve fikrin korunması OKAB’ın önem gösterdiği temel taşlardandır. OKAB avukatları, müvekkillerinin marka, patent faydalı model korumalarından yararlanması adına TPE nezdinde tescil işlemlerinde danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca, yurtdışı marka tescil işlemlerinde destek olmaktadır.

OKAB, marka devri, marka kullanım taahhütnamesi, telif sözleşmesi, telif muvafakatnamesi de dahil olmak üzere müvekkillerinin fikri ve sinai mülkiyet alanında ihtiyaç duyacakları her türlü ihtiyaca yönelik talepleri karşılamaktadır.

Diğer yandan, OKAB alanında uzman ekibiyle, marka, telif, patent gibi fikri ve sinai hakların ihlali halinde; ihlalin sona erdirilmesi, maddi-manevi zararın giderilmesi adına müvekkillerini noter ve mahkemeler nezdinde temsil etmekte; elektronik ortamdan ve fiziki ortamdan ihlal tespitlerini gerçekleştirmektedir.

OKAB, iş hukuku alanında deneyimli ekibiyle, iş sözleşmelerinin tanzimi, gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmelerinin hazırlanması, sulh ve ibra metinlerini yazılması, iş davalarının takibi, kişisel verilerin korunması işlemlerinde hukuki hizmetler vermektedir.

 

OKAB avukatları, yüzlerce çalışanı olan birçok şirketin günlük iş hukukuyla ilgili sorularını yanıtlamaktadır. Bunun yanında, Covid-19 süreciyle bağlantılı sorunlara çözüm getiren, işe giriş ve işten çıkışla ilgili hukuki dökümanları hazırlayan OKAB, müvekkillerini arabuluculuk ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir.

OKAB, teknik bordrolama konusunda uzman ekibiyle, müvekkillerine bordrolama hizmeti de sunmaktadır.  İyi bir teknik bordrolama hizmeti, bordroya giren tüm değişkenlerin dikkatlice izlendiği ve bordroların doğru, mevzuata uygun, zamanında ve güvenilir bir şekilde çıkarıldığı hizmet olup, OKAB bu alanda uzman PRY İnsan Kaynakları ile birlikte çalışmaktadır.

Yeni girişimler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve yurtdışında yatırım yapacak Türk şirketler için muhtelif teşvik paketleri bulunmaktadır.

OKAB, partner firmalarlarıyla işbirliği halinde müvekkillerinin yararlanabileceği teşvik paketlerini özenle seçmekte, teşvik sürecinde müvekkillerine bilfiil destek olmaktadır.

Gayrimenkul sektörü ülkemizde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir ve OKAB bu alanda müvekkillerinin ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözümler üretmektedir.

Gayrimenkul ve inşaat alanına ilişkin olarak, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tapu tescili, tescil ve terkin davaları, ipotek tesisi, maddi nitelikte ipotek görüşmelerinin yürütülmesi, intifa hakkı, geçit hakkı, kooperatif yönetimi ve işlemleri, lisanslama ve kadastrolama hizmetleri, inşaat malzemeleri tedarik sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri ve benzer inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul mülkiyeti ve kat mülkiyetini tescili, satış vaatleri ve kira sözleşmeleri, yönetim planı başvuruları ve tapu kütüğü şerhleri konusunda hizmetler sunmaktayız.

OKAB aynı zamanda alışveriş merkezlerine, bina yönetimlerine, bina yönetim şirketlerine yönetim planı hazırlama, genel kurul toplantı tutanaklarını hazırlama hizmetleri sunmaktadır. OKAB avukatları, müvekkillerine Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında danışmanlık vermekte, kira sözleşmeleri hazırlamakta, ciro bazlı kira artışlarına ilişkin hizmetler sunmaktadır.

Languages »