Gıda ve Yem Sektöründe Çalıştırılması Zorunlu Personeller

Gıda ve Yem Sektöründe Çalıştırılması Zorunlu Personeller

Gıda ve yem sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin çalıştırması gereken meslek mensupları belirlenmiştir. Örneğin; 10’dan fazla çalışanı olan ve unlu mamül üretimi yapan bir pastanede gıda mühendisi çalıştırılması zorunlu olacaktır.


6 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/48 numaralı Tebliğ önemli değişiklikler getirmektedir. Tebliğ’in Ek-1’inde bulunan işletmeler için çalıştırılması zorunlu personeller ve hangi koşullarda çalıştırılacağı öngörülmektedir.


Ek-1 için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191206-4-1.pdf


Tebliğ yayım tarihi olan 6 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Zorunlu istihdamı yerine getirmeyen gıda ve yem işletmelerinin (Tebliğ’in de dayanağı olan) 5996 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (I) bendi uyarınca idari para cezası yaptırımıyla karşı karşıya kalması söz konusudur.


Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

Languages »