Doğum Sonrası Kadın Çalışanın Durumu

Doğum Sonrası Kadın Çalışanın Durumu

Doğum öncesinde ve sonrasında kadın işçilerin ücretli ve ücretsiz izin süreleri, süt izni şartları, doğum süresince iş sözleşmesinin feshi durumları iş hayatında sıkça gündeme gelmektedir.


Bu yazımızda sıkça gündeme gelen bu temel konulara ilişkin kısaca değinmek istiyoruz.


1. Doğum İzni

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İK”) 74. maddesi uyarınca kadın işçiler için 16 haftalık ücretli izin süresi öngörülmüştür. Bahsedilen 16 haftaya istinaden; çalışanın doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmaması esastır.

İlaveten, bu 16 haftalık yasal doğum izin süresinin tamamlanmasından sonra, işçinin talebi üzerine, işveren tarafından 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesi gerekmektedir. Bu süreler yasayla belirlendiğinden işverenin itiraz hakkı bulunmamaktadır. Kadın işçi yasal olarak belirli bir süre çalışma koşulu olmaksızın doğum iznine dair tüm bu haklara sahiptir.


2. Süt İzni Nasıl ve Ne Süreyle Kullanılır?


Süt izni kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmek için günde toplam 1,5 saat izin verilmesidir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi belirler. Bu belirlemenin yazılı olarak yapılması yerinde olacaktır. Esas olan süt izinlerinin günlük kullanılmasıdır.


İzinlerin birleştirilerek haftalık, aylık veya yıllık toplu olarak kullandırılması yasaya aykırıdır. Ancak işçinin talep etmesi halinde süt izni toplu olarak da kullanabilir.


3. Hamilelik ve/veya Doğum Sebebiyle İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?


Bir çalışanın sırf hamile olması veya yeni doğum yapması işten çıkartılması geçerli veya haklı bir neden değildir. Çalışanın, bu nedenle yapılacak fesihlerde, İK madde 17 uyarınca, mevcut yasal ihbar süresinin 3 katı tutarında kötü niyet tazminatı talep edebilir.


Ayrıca, işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalışması ve işe iade şartlarının mevcut olması halinde çalışan bu şekilde yapılan fesihte işe iade hükümlerinden de yararlanabilir. Fesih, her hâlükârda haklı bir nedene dayanmadığından işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talep etme hakkı da mevcuttur.


Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close