Covid-19’un TürkPatent’teki İşlemlere ve Fikri Sinai Haklara Etkisi

Covid-19’un TürkPatent’teki İşlemlere ve Fikri Sinai Haklara Etkisi

7226 Sayılı Kanun (“Kanun”) ile, yasal sürelerin 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar (bu tarihler dâhil olmak üzere) durdurulmasına karar verilmişti.

06.03.2020 tarihinde yayımlanmasına rağmen geçmişe doğru sürelerin durmasını sağlayan bu Kanun’da:“Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler…” denilmek suretiyle olası bir hak kaybının yaşanmasına engel olunmuştur.


Kanun, hukukun tüm alanlarına etki edecek bir düzenleme içerdiği için 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK“) belirtilen süreleri de kapsamaktadır. Bu bağlamda Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (“FSHM“) ile Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent“) nezdinde yürütülen işlemlere ilişkin süreler de belirtilen tarih aralığında durdurulmuştur.

TürkPatent tarafından 26.03.2020 tarihinde konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılarak, olası hak kayıplarının önüne geçilmiştir. Bu açıklama uyarınca:

(i) Sicil işlemleri ve ücretlere ilişkin tüm süreler,

(ii) İtiraz süreleri,

(iii) İhlali hâlinde hak kaybına neden olabilecek diğer tüm süreler,


durmuştur.


Kanun ile 13.03.2020 tarihi ve sonraki bir tarihe denk gelen ve gerçekleştirilmemiş işlemler için hak sahiplerine ve vekillere geriye dönük olarak bu işlemleri yapma hakkı tanınmaktadır.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk davaları bakımından, TürkPatent Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali de dâhil olmak üzere, dava açma süreleri, dava şartı olan arabuluculuğa ilişkin süreler, uyuşmazlığın tarafları bakımından hâkim tarafından verilen ya da mevzuatta öngörülen yargılamaya ilişkin tüm süreler durdurulmuştur.

Durdurulan süreler durma süresinin sona erdiği günü (01.05.2020) takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih (13.03.2020) itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, sürelerin tekrar başladığı günü takip eden günden (01.05.2020) başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır (15.05.2020). Salgının etkisini devam ettirmesi halinde Cumhurbaşkanı tarafından, gerek görülmesi halinde en fazla 6 aya kadar sürelerin durmasına ilişkin uzatma kararı verilebilecektir.

Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

 

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close