Ceza İnfaz Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Ceza İnfaz Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7242 sayılı Kanun ile ceza infazı alanında önemli değişiklikler yapılmıştır. 15.04.2020 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe giren bu değişiklikler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. Kanuni değişikliklere ilişkin notlarımızı aşağıda sıralamak isteriz:


· 7242 sayılı Kanun, aslında ne başlı başına bir infaz yasasıdır ne de bir af yasasıdır. Niteliği itibariyle bir torba kanun özelliğinde olduğunu söyleyebiliriz.


· 7242 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un üçte biri değişmiş olacaktır. Bu sebeple infaz sisteminde çok önemli bir etki bırakacaktır.


· 7242 sayılı Kanun çıkarılmasındaki başlıca amaç cezaevlerini boşaltmaktır. Halihazırda cezaevlerinde yaklaşık 300.000 tutuklu bulunmaktadır. Tutukluların yaklaşık 100.000’i hüküm özlü tutuklu, 100.000’i uyuşturucu suçlarından, 100.000’i de diğer suçlardan tutuklu halde bulunmaktadır.


· 7242 sayılı Kanun ile gelen en önemli değişikliklerden birisi de tutukluların açık cezaevlerine ayrılması konusudur. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar açık cezaevine gönderilebilmektedir. Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör örgütü kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan, kasten öldürme suçundan, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan, uyuşturucu ticareti ve imalatı suçlarından mahkûm olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin İdare ve Gözlem Kurulu kararları, İnfaz Hâkiminin onayından sonra uygulanacaktır.


· 7242 sayılı Kanun ile koşullu salıverme oranlarında değişiklik olmuştur. Bu düzenleme ile koşullu salıverme kural olarak 2/3’ten 1/2 ‘ye indirilmiştir. Uyuşturucu ticareti, cinsel istismar suçları ile terör suçlarındaki 3/4 olan oran aynen muhafaza edilmiştir.


· Denetimli Serbestlik uygulamasındaki 1 yıllık süre aynen muhafaza edildi. Ancak, denetimli serbestlik uygulamasında geçici düzenlemeler yapıldı. 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarılmıştır (terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları , cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme suçu, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet verecek nitelikte kasten yaralama suçu, kadına şiddet suçları, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar hariç).


· 7242 sayılı Kanun’un olumlu yönlerinden bahsetmek isteriz. Yapılan değişikliklerle mümkün olduğu kadar hükümlüye daha sosyal koşulların sağlanması istenmiştir. Bu düzenleme, hükümlünün daha sosyal olmasını, diğer hükümlülerle ilişkilerinin geliştirilmesine yardım ve teşvik etmektedir. Bu kapsamda açık cezaevine geçiş imkanı kolaylaştırılmaktadır.


· 7242 sayılı Kanun’un olumsuz yönleri de mevcuttur. Bundan sonra hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de tutuklama kararı verebilecektir.


· 7242 sayılı Kanun’un bir diğer probleminin ise eşitlik olduğunu söyleyebiliriz. Suçlu bazında değil de suç bazında değerlendirmeler yapıldığını görmekteyiz. İnfaz ertelemesi bir kesim için getiriliyorsa, o kesimin tüm bileşenlerini kapsamalı, örneğin yaşlılar için düzenleme varsa bu, tüm yaşlıları kapsamalıdır.


· Ceza infaz kurallarında önce şartlı salıverme daha sonra denetimli serbestlik olması gerekirken bizde tam tersi bir durum izlenmektedir.


· 7242 sayılı Kanun ayrıca belirlilik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Cezanın miktarı bakımından yapılacak olan hesaplamada da çok büyük belirsizlik ve kargaşa yaratmaktadır.


· 7242 sayılı Kanun ile İnfaz Hakimliğine daha fazla ağırlık verildiğini görmekteyiz. İnfaz sürecindeki işlemler İnfaz Savcıları tarafından ağırlıklı olarak gerçekleştirilmekte iken 7242 sayılı Kanun ile İnfaz Hakimliklerine de yetkiler tanınmıştır. Bu sebeple önümüzdeki süreçte İnfaz Hakimliğinin yetkileri konusunda bir yetki karmaşasının ortaya çıkması muhtemel gözükmektedir.


Oğuz Kara (kara@oguzkara.av.tr)

Mert Kızıl

 

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close