Kategori: Genel

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKATLA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“Kanun”) sadece avukatların yapabileceği işleri düzenleyen 35. maddesine 23.01.2008 tarihinde yapılan bir ekleme ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 332. maddesinde düzenlenmiş bazı kriterleri sağlayan anonim şirketlere ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerine bünyelerinde avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.   Yapılan düzenlemeler ışığında, 250.000,00 TL veya daha […]

DEVAMINI OKU

ALTI AŞAMADA MARKA TESCİLİ BAŞVURU SÜRECİ VE MARKA KORUMASI

Bir ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırmaya yarayan her türlü işaret, harf, renk, logo, isim ve sair izler marka kabul edilmektedir. Marka sinai mülkiyete konu bir hak olup, marka hakkı ancak tescil edilmekle vücut bulmaktadır.   Türk hukukunda marka ve marka tescil işlemleri 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) düzenlenmektedir. SMK uyarınca marka korumasından yararlanmak isteyen […]

DEVAMINI OKU

HANGİ UYUŞMAZLIKLAR FİNANS MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEK?

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda, yargımızda yeni ihtisas mahkemeleri kurulması kararları verildi. Bu kararlara göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek. Böylece finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri ve sendika mahkemeleri de hayata geçmiş olacak. Bu yazımızda, ilgili kararlar […]

DEVAMINI OKU

SAĞLIK MÜDAHALELERİNDE AYDINLATILMIŞ ONAM VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MALPRAKTİS) – 18.05.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 18.05.2021 tarihli ve 2018/15323 başvuru numaralı kararı ölümle sonuçlanan sağlık operasyonlarıyla ilgili olarak sağlık kurumu tarafından gerekli dikkat ve özenin gösterilip gösterilmediğiyle ilgilidir. Konuyla ilgili önemli tespitler içeren bu kararı yazımızda özetliyoruz.   Başvuru Konusu   Başvucurular (S.F. yakınları), SF’nin merdivenden düşmesi sonucu yaşadığı ağrılar akabinde ameliyata alındığını, ameliyat öncesi sağlıklı olan S.F.’nin […]

DEVAMINI OKU

SAĞLIK OPERASYONLARINDA ORGANİZASYON KUSURLARI (MALPRAKTİS) – 18.05.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 18.05.2021 tarihli ve 2018/1156 başvuru numaralı kararı hekim hatası (malpraktis) sebebiyle ölü doğum yapılması iddiasıyla görülen davanın süresinin uzunluğu ve sağlık operasyonunun organizasyon kusurları ile ilgilidir. Davalarının süresinin uzun olması, yargılamanın uzun bir zaman dilimine yayılmış olması makul sürede yargılanma hakkını ihlal edebilmektedir. Konuyla ilgili önemli tespitler içeren bu kararı yazımızda özetliyoruz.   […]

DEVAMINI OKU

CASUS YAZILIMLA ELE GEÇİRİLEN KİŞİSEL VERİLER BOŞANMA DAVASINDA KULLANILABİLİR Mİ? – 07.09.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 07.09.2021 tarihli ve 2018/30296 başvuru numaralı kararı kişisel verilerle ilgilidir. Karara konu olan ise bir boşanma davasının seyri halinde gelişen olaylar ve sunulan delillerdir. Kişisel verilerin korunması ve kişisel veri ihtiva eden delillerin casus yazılımlarla ele geçirilerek dava dosyalarında kullanılabilirliğine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı yazımızda özetliyoruz. 1. BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, başvurucunun […]

DEVAMINI OKU

2020/466 sayılı KVKK Kararı İncelemesi: Siber Güvenlik Önlemleri ve Fidye

Bu yazımız ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 16.06.2020 tarihli ve 2020/466 sayılı kararı (“Karar”) hakkında bilgi vermek isteriz. I. Karar’ın Konusu Karar’ın konusunu oluşturan ihlal, bir sigorta şirketinin veri işleyeni olan acentesinde kullanılan bilgisayarlarda, yazışma ekranının açılması ve yetkisiz kişinin bu ekran aracılığıyla iletişim kurup fidye istemesi şeklinde gerçekleşen kimlik ve finans verilerinin ihlali […]

DEVAMINI OKU

Maaş Hacizlerinde Sıra Cetveli Sorunu

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun (“Kurul”) 2020/3E. ve 2021/1K. sayılı 16.04.2021 tarihli kararı maaş haczi nedeniyle yapılan sıra cetveli niteliğiyle ilgili önemli tespitler içermekte olup, bu yazımız ile konuyu özetlemek isteriz. I. Kurul’a Başvuru Konusu Hakkında Ön Bilgi Kurul’a başvuruda özetle; maaş haczi nedeniyle yapılan sıralamanın sıra cetveli sayılıp sayılmayacağı, muvazaa iddiası halinde ispat […]

DEVAMINI OKU

Özlük Dosyasında Adli Sicil Kaydının Saklanmasına ilişkin KVKK Kararı

İstihdamda çalışan hakkında özlük dosyası tutulmakta ve bu dosyada mevzuat gereği bazı bilgi ve belgelerin belirli sürelerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerden biri olan adli sicil kaydı, esasında özel nitelikli kişisel veridir.Zira, kişinin ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veri barındırmaktadır. Çalışanın kendisine ait adli sicil kaydının özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin yapılan bir başvuru üzerine […]

DEVAMINI OKU

İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verileri

Özel nitelikli kişisel veriler, gerçek kişiye ait olan, öğrenilmesi halinde ilgili kişinin ayrımcılığa uğraması tehlikesini içinde barındıran verilerdir. Bu noktada, özel nitelikli kişisel veriler için özellikli koruma mekanizması mevcuttur. Çalışma hayatı içerisinde işverenin işçiye ait kişisel verileri temin etmesi ve saklaması (işlemesi) bazen mevzuat gereği bazen de hayatın olağan akışı içerisinde mümkün olmakla birlikte, iş […]

DEVAMINI OKU
1 2 3 4 6 7 8
Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close