ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKATLA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKATLA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“Kanun”) sadece avukatların yapabileceği işleri düzenleyen 35. maddesine 23.01.2008 tarihinde yapılan bir ekleme ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 332. maddesinde düzenlenmiş bazı kriterleri sağlayan anonim şirketlere ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerine bünyelerinde avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Yapılan düzenlemeler ışığında, 250.000,00 TL veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin bünyelerinde sözleşmeli avukat bulundurması zorunludur.

 

Söz konusu sermayenin şirketin kuruluş aşamasında veya sermaye artırımı yoluyla koyulmuş olmasının avukat bulundurma zorunluluğuna bir etkisi bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, sermaye artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL yapmış veya bu tutarın üzerine çıkarmış anonim şirketlerin de avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk, 250.000,00 TL sermaye ile kurulan anonim şirketlerde kuruluşun; kuruluş sermayesi 250.000,00 TL’den az olan ancak sonradan sermaye artırımı yaparak esas sermaye miktarı 250.000,00 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret sicilinde tescili ile birlikte doğmaktadır.

 

Diğer yandan, yalnızca avukatlık sözleşmesinin varlığı yaptırıma maruz kalmamak için yeterli değildir. avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan şirketlere, bulundukları ildeki baro başkanlıkları tarafından sözleşmeyi ibraz etmeleri için bir yazı gönderilmektedir. Bu yazıya istinaden sözleşme ve dayanak belgeler sunulmalı, sunulmadığı takdirde baro başkanlıkları tarafından o ilin cumhuriyet başsavcılığına söz konusu şirket hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılacak soruşturmada sözleşme, avukata ait serbest meslek makbuzu, makbuzlara ilişkin ödeme dekontu ibrazı gerekmektedir.

 

Kanun’un 35. maddesi uyarınca, avukat bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşlara, yetkili cumhuriyet savcısı tarafından avukat tayin edilmeyen her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin 2 aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

 

Avukat bulundurması zorunlu olduğu halde avukat bulundurmayan şirketlere, avukat bulundurmadıkları her bir ay için verilecek ceza; 2022 yıl başından itibaren asgari ücret brüt 5.004,00 lira olduğundan; 10.008,00 TL’dir. Bu tutarın “avukat bulundurulmayan her ay” için verilecek idari para cezası olduğu unutulmamalıdır. Bünyesinde avukat bulundurması gereken bir şirketin bu zorunluluğu 2022 yılı boyunca yerine getirmemesi halinde 120.096,00 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacağı göz ardı edilmemelidir.

 

Açıkladığımız tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, avukat bulundurma zorunluluğu Kanun’un yüklediği bir mecburiyet olarak görülmemeli, şirketlerin faaliyetlerinin hukuka uygun olmasını sağlamak, şirkete hukuki konularda bilgilendirme yapmak ve önleyici hukuk hizmeti vererek doğması muhtemel sorunların önüne geçmek adına avukat bulundurmanın şirketlerin lehine olduğu unutulmamalıdır.

 

Berkay Karabulut

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close