2020/187 sayılı KVKK Kararı İncelemesi

2020/187 sayılı KVKK Kararı İncelemesi

Bu yazımız ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 27.02.2020 tarihli ve 2020/187 sayılı kararı (“Karar”) hakkında bilgi vermek isteriz


I. Kurul’a Yapılan Başvuru Hakkında Ön Bilgi


Kurul’a intikal eden şikayette özetle; ilgili kişinin oturmakta olduğu bina içerisine komşusu tarafından 2 tanesi dışarıyı, 1 tanesi apartman girişini, 1 tanesi kat arasını gösterecek şekilde 4 tane kamera yerleştirildiği, bu kameralarla kayıt ve izleme gerçekleştirildiği belirtilmiştir. İlgili kişi bu sebeplerden ötürü komşusu tarafından gerçekleştirilen uygulamanın kişisel veri ihlali niteliğinde olduğunu belirtip, Kurul tarafından şahsın cezalandırılmasını istemiştir.


II. Kurul Karar’ının Özeti


Kurul, ilgili kişinin şikayet başvurusu üzerine harekete geçerek konuyu incelemeye başlamıştır. İlgili kişi, komşusunun eylemi neticesinde kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarının işlendiği iddia ederek komşusu hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu belirtmesi üzerine Kurul tarafından konu, adli süreçler nezdinde incelemeye alınmış ve sonuç olarak konunun Türk Ceza Kanunu ekseninde incelenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.


III. Kurul Karar’ında Dayanılan Gerekçeler


Kurul, ilgili kişinin şikayetini değerlendirirken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (“Kanun”) maddelerini dayanakgöstermiştir. Kurul’un vermiş olduğu Karar incelendiğinde ilgili kişinin dayanmış olduğu gerekçelerin, idari mercilerden ziyade adli mercilerin alanına girdiği kanısına varılmış ve bunun sonucunda KVKK’nın md. 15/2 hükmüne dayanılarak Kanun’un 6/a maddesi tahtında karar verilmiştir. Kanun’un 6/a maddesi; Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçelerin değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmiştir.,


IV. Sonuç


Kurul, ilgili kişinin şikayetini değerlendirirken işin esasına girmeden usuli gerekçeler sebebiyle red kararı vermiştir. Esasailişkin değerlendirme yapılmadan verilmiş olan Karar, esasında Kurul’un konu bazındaki niyetini açıklamaya yetmemektedir. Bu açıdan kararın esasa değinilmeden neticelendirilmesi bizce isabetli olmamıştır. Kurul, tabiri caizse topu taca atmıştır. Öte yandan ilgili kişinin komşusu hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu belirtmiş olması ve açıkça dilekçesinde TCK’nın maddelerine dayanmış olması, Kurul’un Karar’ı vermesinde etkili bir faktör olmuştur.

Av. Serhat Timur

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close